Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Burgundia-Franche-Comté: Region świętuje dwudziestą rocznicę Porozumienia Czterostronnego ze swoimi europejskimi partnerami

Burgundia-Franche-Comté: Region świętuje dwudziestą rocznicę Porozumienia Czterostronnego ze swoimi europejskimi partnerami

W dniach 5 i 6 października Burgundia Franche-Comté, Nadrenia-Palatynat (Niemcy),
Czechy Środkowe (Czechy) i województwo opolskie (Polska) wspólnie obchodziły 20. rocznicę Porozumienia Czterostronnego, które łączy je od 2003 roku.

Komunikat prasowy wydany przez Radę Regionalną Burgundii-Franche-Comté z dnia 5 października 2023 r.:

Delegacje przyjmują w Radzie Regionalnej Besançon i Dijon Marie-Guette Dufay, Prezydent Regionu Bourgogne-Franche-Comté i Patrick Molinos, Wiceprezes ds. Transformacji Cyfrowych, Innowacji, Polityki Europejskiej, Działań Międzynarodowych i Eksportu.

Możliwość dla regionów partnerskich przyjrzenia się działaniom realizowanym w ramach tego partnerstwa i zidentyfikowania obszarów perspektyw współpracy na najbliższe lata. W programie przewidziano także spotkanie z lokalnymi partnerami i aktorami z Burgundii-Franche-Comté uczestniczącymi w Porozumieniu Czterostronnym z tych dni, a także inaugurację efemerycznego dzieła zatytułowanego „Land Art”, wyprodukowanego tego lata przez 12 młodych wolontariuszy z czterech regiony. W ramach projektu organizowanego z Konsorcjum Rempart

W dniu 21 maja 2003 r. podpisano Porozumienie Czterostronne w sprawie utworzenia i zarządzania siecią europejską składającą się z Regionu Burgundii (obecnie Bourgogne-Franche-Comté), Nadrenii-Palatynatu, Regionu Środkowoczeskiego i Guberni Opolskiej. Cztery regiony zobowiązały się do utrzymywania i rozwijania sieci stosunków społecznych, gospodarczych, administracyjnych, naukowych i kulturalnych między swoimi regionami a obywatelami, między odpowiednimi firmami i instytucjami oraz między organizacjami i wydziałami. Czterostronne porozumienie jest owocem historycznych stosunków dwustronnych, jakie istniały wcześniej między regionami.

Partnerstwo Czterostronne jest szczególnie aktywne w sektorze edukacji i młodzieży, a siła Partnerstwa Czterostronnego leży w różnorodności i bogactwie projektów, które od ponad 20 lat tworzą powiązania między czterema regionami.

Wśród działań realizowanych w ramach tego partnerstwa część z nich stała się pilotażowymi projektami współpracy, w szczególności: Biuro Staży, przeznaczone dla młodych ludzi w wieku 18-30 lat, którzy chcą odbyć staż w jednym z regionów partnerskich, lub Euroquiz lub inny. Co roku w styczniu w Moguncji w ramach Dnia Francusko-Niemieckiego organizowany jest młodzieżowy turniej quadów, ale także szereg międzykulturowych spotkań młodzieży, a nawet współpracy akademickiej i uniwersyteckiej.

READ  Czasami mieszaj w trompe-l'oeil

Oprócz tych projektów umowa czterostronna ułatwia komunikację między zainteresowanymi stronami z czterech regionów w wielu sektorach. Umożliwia realizację jednorazowych działań, takich jak np. wymiany artystyczne, promocja turystyczna regionów partnerskich podczas wystaw, targów itp. Porozumienie Quad obejmuje także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy ekspertami, umożliwiając regionom wzajemne inspirowanie się oraz wzmacnianie swoich praktyk i polityk publicznych.

20 lat partnerstwa i procedur

➔ Biuro szkoleniowe

Biuro szkoleniowe powstało w 1998 roku w ramach współpracy Burgundii i Nadrenii-Palatynatu, a od 2006 roku jest otwarte dla pozostałych dwóch regionów sieci czterostronnej, regionu środkowoczeskiego i województwa opolskiego.

Program skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat i pomaga młodym ludziom (uczniom szkół średnich, studentom, stażystom, osobom poszukującym pracy itp.) odbyć staż w jednym z regionów partnerskich. Młodzi mieszkańcy regionu Burgundia-Franche-Comté mogą korzystać z międzynarodowych stypendiów na rzecz mobilności oferowanych przez region Bourgogne-Franche-Comté.

➔ Euroquiz

Konkurs Euroquiz został zapoczątkowany w 2005 roku przez Maison de Bourgogne w Pradze i do dziś jest organizowany przez region Burgundia-Franche-Comté. Co roku konkurs ten stanowi sprawdzian wiedzy ogólnej na temat obszarów siatki czworobocznej wszystkich szkół średnich w Burgundii Franche-Comté, Nadrenii-Palatynacie, Środkowych Czechach i Opolu. Zwycięzcy (grupa 10 uczniów z każdego regionu) otrzymają pod koniec wiosny 3-dniowy pobyt w Brukseli, aby poznać pozostałych zwycięzców i odkryć instytucje europejskie. W 2023 r. test dotyczył dziedzictwa kulturowego.

➔ Turniej sportowy

We współpracy z Landessportbund w Nadrenii-Palatynacie, jego partnerem Europejską Federacją Sportu i Partnerschaftsverband, siostrzanym stowarzyszeniem w Nadrenii-Palatynacie, Maison de Bourgogne-Franche-Comté w Moguncji organizuje co roku od 2004 r. w styczniu czteroletnie spotkanie młodzieży mistrzostwa sportowe w ramach Dnia Francusko-Niemieckiego.

➔ Wielokulturowe spotkania młodzieży

Coroczne „spotkania quadów”, gromadzące młodych ludzi z czterech regionów pracujących wspólnie nad określonymi tematami, organizowano w latach 2004–2018 odpowiednio w każdym z regionów partnerskich.

READ  Merkato | Mercato Mercato - Paris Saint-Germain: Campos widzi siebie, jak wślizguje się w jego imię, by zastąpić Pochettino!

Ostatnie spotkania odbyły się w czerwcu 2018 roku w Burgundii Franche-Comté (w Guigny) poświęcone tematyce muzyki i ochrony środowiska. Kolejne spotkania miały odbyć się w kwietniu 2020 roku w środkowych Czechach i były kilkakrotnie przekładane ze względu na kryzys zdrowotny.

Oprócz tej cyklicznej pracy w ramach Sieci Czterostronnej regularnie organizowane są inne projekty obejmujące spotkania międzykulturowe dla młodych ludzi. Niektóre z tych projektów były promowane 6 października po południu w Dijon w Radzie Regionalnej podczas spotkania z lokalnymi partnerami z Burgundii-Franche-Comté.

➔ Współpraca akademicka

Poczwórne Porozumienie jest również przekazywane władzom oświatowym w ramach istniejącego partnerstwa pomiędzy czterema regionami akademickimi. Organizują i wspierają różnorodne projekty dwustronne, trójstronne lub czterostronne, współpracę międzyinstytucjonalną, spotkania uczniów z nauczycielami itp.

➔ Współpraca uczelni

Pomiędzy regionami Porozumienia Czterostronnego nawiązano silne powiązania uniwersyteckie, z wyjątkiem Środkowych Czech, które charakteryzują się tym, że na swoim terytorium nie mają uniwersytetów, przy czym ten ostatni mieści się w Pradze (jej siedziba znajduje się w sercu regionu, ale nie jest jego część administracyjna).

Najbardziej symboliczne i uporządkowane ilustracje tej współpracy uniwersyteckiej:

Program Europe-Master, wspólne studia magisterskie trzech krajów na uniwersytetach w Boroni, Opolu i Moguncji
Europe-Master to trójnarodowy zintegrowany kurs z zakresu nauk politycznych i prawa europejskiego, który został zainaugurowany w październiku 2013 roku podczas oficjalnej ceremonii w Opolu w obecności oficjalnych przedstawicieli regionów partnerskich.
Praktyka odbywa się przez 4 semestry na przemian w Opolu, Moguncji i Dijon, a następnie w regionie macierzystym studenta. Dlatego też uniwersytety zdecydowały się skorzystać z sieci czterostronnej w celu rozszerzenia zintegrowanych kierunków, które już istnieją pomiędzy uniwersytetami w Dijon i Moguncji na Uniwersytecie Opolskim.

FORTHEM Alliance, Uniwersytet Europejski
Uniwersytet w Burgundii, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytet Opolski są członkami Europejskiego Sojuszu Uniwersytetów FORTHEM (Fostering Intra-European Connectivity, Transnational Higher Education and Mobility – Development of Community Participation in European Regions and Institutions, Transnational Higher Education i mobilność) z 4 uniwersytetami Inne: Uniwersytet w Jyväskylä w Finlandii, Uniwersytet Łotewski, Uniwersytet w Palermo we Włoszech i Uniwersytet w Walencji w Hiszpanii. We wrześniu 2022 roku sojusz FORTHEM zostanie otwarty dla dwóch nowych uniwersytetów: i Agder University w Norwegii i Lucian Blaga din Sibiu University w Rumunii.
Siłą napędową powstania tego sojuszu uniwersyteckiego było trio złożone z uniwersytetów w Burgundii, Moguncji i Opolu.
Inicjatywa Uniwersytety Europejskie jest pionierskim dziełem Unii Europejskiej mającym na celu budowanie przyszłości edukacji europejskiej, rozwijając w sposób zrównoważony ambitną współpracę w postaci europejskich uniwersytetów na rzecz badań, nauczania i innowacji. FORTHEM był jednym z pierwszych 17 sojuszy wybranych i utworzonych w 2019 roku.
Sojusz działa w szczególności wokół 7 tematycznych laboratoriów badawczych, skupiając ekspertów z każdego z członkowskich uniwersytetów.

READ  Foot OM - Totalne zaskoczenie, OM chce graczy OL!

➔ Współpraca instytucjonalna

Oprócz bogactwa powiązań edukacyjnych, kulturalnych i akademickich łączących Regiony, Porozumienie Czteroosobowe stanowi także ramy współpracy, które pozwalają Regionom wzajemnie się inspirować oraz wzmacniać swoje praktyki i polityki publiczne, czy to na zasadzie ad hoc poprzez spotkania możliwości lub w bardziej zorganizowany sposób w ramach wieloletniej dynamiki lub projektów, w szczególności poprzez projekty europejskiej współpracy regionalnej.

W szczególności wspomnijmy:

– Projekt COLOR CIRCLE, który w latach 2019–2023 połączył region BFC i Regionalną Agencję Innowacji Środkowych Czech z innymi partnerami europejskimi w celu zbliżenia władz lokalnych i świata badań w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym, środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.

– Rozpoczęty w 2023 roku projekt ENAIBLER na 4 lata łączy Region BFC i Regionalne Centrum Rozwoju Gospodarczego Powiatu Opolskiego z innymi partnerami europejskimi w temacie sztucznej inteligencji i jej upowszechniania w politykach lokalnych.

„Nie ma nic cenniejszego niż przyjaźń francusko-niemiecka” – mówi Marie Guette Dufay.