Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Zatrudnienie i jakość pracy na tle Europy: kontrfrancuski występ? »

Zatrudnienie i jakość pracy na tle Europy: kontrfrancuski występ? »

Trzech badaczy przeanalizowało jakość zatrudnienia i pracy we Francji. Krystyna Erhillkieruje Katedrą Ekonomiki Pracy i Zatrudnienia, jest profesorem w Narodowym Instytucie Sztuki i Rzemiosła (CNAM, Paryż) oraz dyrektorem Centrum Zatrudnienia i Studiów Zatrudnienia (CEET). Prowadzi badania z zakresu ekonomiki pracy. Mathilde Gergot Larivierektóry jest również badaczem CEET w CNAM, profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Lille i badaczem w CNAM Lille Centre for Social and Economic Studies and Research (Clearsey). Zajmuje się przede wszystkim jakością pracy i wpływem innowacji. Malo Mfakhmizwiązany z CEET z CNAM, naukowiec w dziedzinie ekonomii, wykładowca na Centrum Ekonomii Uniwersytetu Paris Nord (CEPN).). W swojej pracy koncentruje się na roli nowych technologii w zmianach w pracy i zatrudnieniu. Ich studium porównawcze odpowiada celowi, jakim jest włączenie gospodarki do głównego nurtu.

Kryzys zdrowotny spowodowany Covid-19 pomógł przywrócić znaczenie pracy na pierwszy plan w tym samym czasie, co trudne warunki, w jakich jest ona wykonywana we Francji dla niektórych pracowników. Niedawne wyzwanie reformy emerytalnej pokazało również, że Francuzi nie chcą wydłużać czasu pracy poza określony wiek. Wydarzenia te nie są do końca zaskakujące dla nikogo, kogo interesuje kwestia jakości zatrudnienia i pracy w ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza gdy porówna się sytuację Francji z sytuacją jej europejskich sąsiadów.

Przeczytaj także: Materiał jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów W lotnictwie podwykonawstwo może zwiększyć tempo produkcji

Podczas gdy podczas tych dwóch kryzysów dramatycznie podnoszono pytania dotyczące znaczenia pracy i jej trwałości, koncepcja pracy i jej jakość obejmuje szerszy zakres elementów i może być rozumiana jako koncepcja wielowymiarowa. W niniejszym tekście odwołujemy się do międzynarodowej definicji jakości pracodawcy i pracy, ale siedzimy we Francji według międzynarodowych porównań, awangardy rozwoju przemian technologicznych przez jakość pracodawcy i pracy.

Określ jakość zatrudnienia i pracy

Każda z międzynarodowych i europejskich instytucji zajmujących się problematyką zatrudnienia i jakości pracy od końca lat 90. wypracowała własne podejście, ale wszystkie przyjęły definicję wielowymiarową. Międzynarodowe Biuro Pracy jako pierwsze przedstawiło koncepcję „godnej pracy”, która może rzucić światło i porównać warunki panujące w bardzo różnych krajach, zarówno rozwijających się, wschodzących, jak i rozwiniętych. Następnie Unia Europejska zdefiniowała własne podejście do jakości pracy na początku XXI wieku, mobilizując wskaźniki zatwierdzone przez wszystkie państwa członkowskie na szczycie w Laeken (Bruksela). Na poziomie europejskim tzw Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jak równieżEuropejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) Wcześniej opracowali również wielowymiarowe podejście do kwestii kadrowych i jakości pracyOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Zrób to samo w 2013 roku.

READ  Podsumowanie dzienne: Indeksy wymazują wzrosty po komentarzach prezesów banków centralnych

Pozostało Ci 78,37% tego artykułu do przeczytania. Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla subskrybentów.