Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska doda 14,36 GW nowych mocy fotowoltaicznych do końca 2025 r. – PV Magazine International

Polska doda 14,36 GW nowych mocy fotowoltaicznych do końca 2025 r. – PV Magazine International

Według firmy badawczej IEO Polska podwoi swoją zainstalowaną moc fotowoltaiczną w latach 2023-2025. pv Magazine rozmawiał z badaczką IEO Agatą Krijanowską o głównych siłach działających na rynku, ścieżce systemu aukcyjnego i potencjalnych wąskich gardłach w sieci.

Według Międzynarodowy magazyn pv.

Według danych polskiego instytutu badawczego IEO, do końca 2025 roku zainstalowana moc fotowoltaiczna w Polsce podwoi się do 26 791 MW. Zgodnie z najnowszym raportem firmy, kraj zainstaluje w tym roku około 5 981 MW więcej, następnie 4 392 MW w 2024 r. i 3 3 202 MW w 2020 r.

„Najbardziej znaczących zmian i wzrostu oczekuje się w segmencie skali użytkowania i profesjonalistów [producteurs-consommateurs] firm – mówi Agatha Krzynowska, badaczka w IEO magazyn pv. Tymczasowe problemy z pełnym dostępem do sieci i bardzo wysokimi cenami energii elektrycznej dla odbiorców komercyjnych zachęcą do wielkoskalowych inwestycji komercyjnych w małe instalacje do 50 kW lub w systemie opomiarowania netto, w interesie własnej konsumpcji zielonej energii. »

Według IEO przetargi na OZE w latach 2016-2021 zakończyły się sukcesem i pobudziły rozwój wielkoskalowych projektów PV. Pomogli zainstalować 6,8 GW energii słonecznej i 5,3 GW energii wiatrowej.

„Jednakże w latach 2021-2022, gdy technologia fotowoltaiczna jest uważana za dojrzałą, a ceny energii wzrosły w związku z zagrożeniem gazowym ze strony Rosji i kryzysem energetycznym, można zaobserwować spadek zainteresowania instrumentem wsparcia w postaci aukcji” – wyjaśnia Agatha Krzyanovska. Inwestorzy postanowili budować elektrownie na zasadach czysto komercyjnych, sprzedając energię na rynku [les contrats d’achat d’énergie]. »

Na ostatniej aukcji w 2021 r. inwestorzy licytowali tylko ułamek wymaganej przepustowości. Wraz z wprowadzeniem pułapu cenowego dla PV i energetyki wiatrowej w 2022 r. oraz obniżką cen energii elektrycznej w 2023 r., przyszłoroczna aukcja jesienna zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Jednak wielkość przetargu powinna być w przyszłości zróżnicowana.

READ  Polska wprowadza stan wyjątkowy na granicy z Białorusią

W latach 2016-2022 ceny energii zakontraktowanej w systemie przetargowym dla elektrowni PV spadły o 18%, podczas gdy średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w Polsce wzrosła o 68%. W przeciwieństwie do cen modułów fotowoltaicznych, które odnotowały znaczny wzrost w 2021 i 2022 roku.

„Według badań przeprowadzonych przez IEO wśród uczestników rynku PV, ceny modułów PV w Polsce wzrosły o 7 proc. w 2021 r. i o 12 proc. w 2022 r., przy inflacji wciąż przekraczającej 10 proc.

Zdaniem naukowca, w Polsce duże problemy z przyłączeniem do sieci napotykają także twórcy projektów fotowoltaicznych. Mimo wszystko ograniczenia te nie stanowią realnych przeszkód w wykorzystaniu energii słonecznej.

„Ograniczenia, na które wskazuje częste odrzucanie od 2022 r. żądań przyłączenia do sieci, nie powinny spowolnić rozwoju sektora fotowoltaicznego przynajmniej do 2025 r.” – mówi. 6 GW projektów z pozwoleniami na przyłączenie do sieci jest nadal w toku, a operatorzy sieci planują w nadchodzących latach zwiększyć moc przyłączeniową, aby uwzględnić PV. »

Agata Krzyżanowska wspomina też, że polski rząd wprowadzi zachęty finansowe do modernizacji sieci poprzez Narodowy Plan Odbudowy i Fundusz Spójności UE. Menedżerów zachęca się do przyjęcia nowego podejścia uwzględniającego potrzeby ekonomiczne i rozwiązania techniczne, takie jak łączenie kabli, instalacje hybrydowe, linie bezpośrednie i akumulatory oraz inne metody magazynowania energii.

„Ten rodzaj środka został zatwierdzony przez polski parlament w czerwcu” – kontynuuje. Również do 2027 roku obowiązywać będzie obecny system aukcyjny dla OZE, co niewątpliwie przyczyni się do mobilizacji instytucji finansowych i wzrostu inwestycji dla dużych elektrowni fotowoltaicznych w kraju. »

Tłumaczenie dostarczone przez Christel Darrow.