Organiczne związki chemiczne odkryte na Marsie

Dziś świat obiegła wielka wiadomość, która przez ostatnie 48 godzin była zapowiadana przez NASA jako niezwykle ważne wydarzenie w świecie nauki. Jak się później okazało, odkrycie jest rzeczywiście znaczące, ale wiele osób z pewnością poczuło się zawiedzione faktem, iż nie dotyczyło odkrycia żywych organizmów na Marsie. Na to z pewnością przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem, odkrycie organicznych związków chemicznych na Marsie upewnia nas w przekonaniu, że planeta była w przeszłości dużo bardziej przyjaznym życiu miejscem niż obecnie.

Jak poinformowała NASA, łazik Curiosity odkrył w datowanych na 3 miliardy lat marsjańskich skałach (pochodzących z dna wyschniętego jeziora) cząsteczki organiczne oraz sezonowe wahania poziomu metanu w atmosferze - węglowodoru nasyconego powstającego między innymi w wyniku beztlenowego rozkładu biomasy przez bakterie. Niektóre z zidentyfikowanych cząsteczek to tiofeny, benzen, toluen i małe łańcuchy węglowe, takie jak propan lub buten, które zawierają w składzie węgiel i wodór. Co ważne, cząsteczki organiczne mogą być tworzone przez procesy niebiologiczne i niekoniecznie muszą być wskaźnikami życia. Łazik Curiosity nie był w stanie określić ich pochodzenia.

Mars jest dziś nieprzyjazną, zimną, wystawioną na działanie promieniowania kosmicznego planetą. Surowe warunki sprzyjają szybkiemu rozkładowi materii organicznej. Znalezienie prastarych cząsteczek organicznych w górnej, pięciocentymetrowej warstwie skały, która pochodzi z czasów, gdy Mars mógł być zamieszkiwany przez jakiekolwiek formy życia, dobrze zapowiada nam zapoznanie się z historią organicznych cząsteczek na Marsie, mówią naukowcy.

Co do kwestii metanu, naukowcy opisują odkrycie sezonowych wahań metanu w atmosferze marsjańskiej na przestrzeni niemal trzech marsjańskich lat - prawie sześciu okrążeń Ziemi wokół Słońca. Pesymistyczny wariant zakłada, że odkryty metan jest pochodzenia nieorganicznego, a optymistyczny, że wytworzony został przez jakieś formy życia. Wcześniej metan wykryto w atmosferze Marsa w dużych, nieoczekiwanych skupiskach przypominających smugi. Nowe badania wskazują, że poziom metanu w kraterze Gale (miejsce pracy łazika Curiosity) wzrasta w miesiącach letnich, a spada w zimowych.

Poszukiwania związków organicznych na Marsie będą kontynuowane przez nadchodzące misje badawcze NASA oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Być może dowiemy się wtedy nie tylko, ile metanu w marsjańskiej atmosferze się znajduje, ale również skąd pochodzi. Odkrycie życia na Marsie byłoby jednym z największych, jeśli nie największym wydarzeniem w historii ludzkości.


Źródło: NASA