Odsetki od nieterminowo płaconych alimentów to dochód i należy go ująć w PIT

Płacenie alimentów to obowiązek. Uchylenie się od nich wiąże się z poważnym konsekwencjami finansowymi jak i karnymi. Skutki finansowe, dla zobowiązanego, to przede wszystkim spłata należności główna oraz odsetek i kosztów egzekucji. Koszty egzekucji pobiera organ egzekucyjny, a należność główna (czyli kwota zasądzonych alimentów) i odsetki trafiają do uprawnionego.

W przypadku wielomiesięcznej lub wieloletniej zaległości, odsetki mogą urosnąć do bardzo wysokich kwot. Wiele osób nie zdaje spobie sprawy z faktu, że alimenty w pewnym tylko zakresie są zwolnione z podatku PIT, a odestki od alimentów w całości podlegają opodatkowaniu. Kwota wolna od podatku dla alimentów to 8400,00 zł rocznie, czyli 700,00 zł miesięcznie. Nadwyżka tej kwoty podlega opodatkowaniu i należy się z niej rozliczyć. Odsetki od nieterminowych płatności to zupełnie inne źródło dochodu. Istniało bardzo wiele kontrowersji w sprawie odsetek od alimentów, jednak ostatecznie rozstrzygnięte zostało to przez Naczelny Sąd Administracyjny. W swoim wyroku NSA (sygn. II FSK 1007/16) ostatecznie stwierdziło, że chociaż same alimenty są zwolnione z podatku PIT, to jednak odsetki już nie.

Wyrok wydawać się może kontrowersyjny, jednak należy na to dość sucho popatrzeć. Odsetki stanowią swego rodzaju "dodatkowy dochód" za nieterminową płatność. Nie można w żaden inny sposób na to obiektywnie spojrzeć. Chociaż wiele osób uważa, że ponosi szkodę spowodowaną nieterminową płatnością alimentów, to odsetki nie służą jej naprawieniu same w sobie. Naprawienia szkody (oczywiście jeżeli udowodnimy jej powstanie) można domagać się na drodze prawnej, a to już zupełnie oddzielna kwestia od odsetek.

Jeżeli otrzymujemy odsetki, to pod koniec roku kalendarzowego należy je zsumować i wykazać w deklaracji podatkowej w rubryce dotyczącej innych źródeł dochodu. Dobrze jest pamiętać o tym, że jeżeli nie ujeliśmy w deklaracji odsetek od alimentów (chodzi tylko o te wyegzekfowane), to mamy prawo do złożenia korekty deklaracji PIT i koniecznie zapłacania zaległego podatku wraz z odsetkami, i złożenia wyjaśnienia do organu podatkowego. Ważne jest, aby nie zwlekać z tym. Lepiej złożyć korektę i zapłacić zaległość.


Źródło: Wyrok NSA II FSK 1007/16