Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

W Paryżu koalicja krajów pronuklearnych wystosowała apel o finansowanie międzynarodowe

W Paryżu koalicja krajów pronuklearnych wystosowała apel o finansowanie międzynarodowe

Cel: Sporządzenie „mapy drogowej” wspierającej ożywienie energetyki jądrowej na poziomie globalnym, zarówno politycznym, jak i przemysłowym.

Nowe pieniądze na energię jądrową, wiatrową i fotowoltaiczną: Około dwudziestu ministrów, którzy zebrali się w czwartek w Paryżu na zaproszenie rządu francuskiego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wystosowało apel o międzynarodowe finansowanie w celu przyspieszenia ożywienia gospodarki atom w wyścigu z energią jądrową. Zmiana klimatu.

Menedżerowie z niemal dwudziestu krajów wzięli udział w tym ważnym spotkaniu biznesowym wraz z gigantami branży w tej branży, od francuskiej firmy EDF po amerykańską firmę Westinghouse, poprzez koreańską firmę KHNP i japońską firmę Mitsubishi, w celu nakreślenia „mapy drogowej” do osiągnięcia wspierać ponowne uruchomienie energii jądrowej. Władza na poziomie globalnym, na poziomie politycznym i przemysłowym.

Reprezentowane kraje to Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Wielka Brytania i członkowie Unii Europejskiej (Czechy, Polska, Rumunia, Szwecja itp.).

Okno przemysłowe

W miarę otwierania się „okna przemysłowego” dla sektora jądrowego „musimy działać praktycznie, ale musimy działać szybko” – wezwał na początku tej konferencji dyrektor generalny Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Energii Rozwoju (NEA), Williama D. Maggood.

Oprócz mobilizacji całego sektora przemysłowego, chodzi także o znalezienie finansowania dla tego instrumentu, co wymaga długich i kosztownych inwestycji. Jak to zrobić? Ministrowie wystosowali apel, w którym zachęcali „banki rozwoju oraz międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe (…) do rozważenia finansowania energetyki jądrowej w świetle priorytetów związanych z dostępem do energii, bezpieczeństwem energetycznym i klimatem”, jak głosi deklaracja podpisana przez Maroko . Wszystkie kraje reprezentowane z wyjątkiem Włoch i Belgii.

Obejmuje to także „zachęcanie instytucji finansowych do klasyfikowania, w stosownych przypadkach, energii jądrowej wraz ze wszystkimi innymi źródłami energii o zerowej lub niskiej emisji w międzynarodowych klasyfikacjach finansowych”. Przed konferencją komisarz europejski Thierry Breton ocenił, że „Europejski Bank Inwestycyjny powinien rozważyć wsparcie projektów nuklearnych”.

READ  Dwie ciężarówki pełne przyborów szkolnych dla ukraińskich dzieci

Kraje sygnatariusze określiły swoją rolę w transformacji energetycznej jako „niezbędną” ze względu na niższą emisję dwutlenku węgla na kilowatogodzinę w porównaniu z energią słoneczną i wiatrową.

„Energia jądrowa jest kluczowym aktywem dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale także naszych zobowiązań klimatycznych” na rzecz neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., podkreśliła francuska minister transformacji energetyki Agnes Pannier-Ronacher, która współorganizowała z AEN. W wielu krajach widać ponowne zainteresowanie , w kontekście kryzysu klimatycznego i napięć energetycznych zaostrzonych przez konflikt na Ukrainie.

Wyzwania przemysłowe

Krótko przed rozpoczęciem konferencji kilkudziesięciu działaczy Greenpeace wzniosło na dachu budynku OECD baner potępiający „transformację klimatyczną”, po czym zostali po cichu usunięci przez policję.

Pauline Boyer, dyrektor kampanii nuklearnej w instytucie, powiedziała: „Jesteśmy tutaj, aby potępić greenwashing Francji, która chce zorganizować na dużą skalę ponowne uruchomienie energetyki jądrowej (…) Proces ten nie ma na celu ratowania klimatu, ale raczej na ratowanie przemysłu nuklearnego”. Teren zielony.

Francja, największy na świecie użytkownik broni jądrowej w przeliczeniu na mieszkańca (56 reaktorów na 68 milionów ludzi), stała się europejskim liderem na rzecz ponownego uruchomienia atomu, stając na czele Europejskiego Sojuszu Jądrowego, aby wpłynąć na negocjacje w sprawie reform. Rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Niedawno Fatih Birol, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej, kolejnej agencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zauważył: „Jesteśmy świadkami powrotu na świecie do energii jądrowej”.

Potrójna moc pozwalająca osiągnąć cele neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla

W 2022 r. oddano do użytku 7,9 gigawatów mocy jądrowych, co oznacza 40% wzrost liczby nowych instalacji w porównaniu z 2021 r. Większość konstrukcji w ostatnich latach pochodziła z Chin, na ich krajowy rynek, oraz z Rosji w wielu krajach.

Według NEA globalna moc jądrowa musi się potroić do 2050 r., aby osiągnąć cele neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, poprzez połączenie istniejących reaktorów z reaktorami nowej generacji, a także małymi reaktorami modułowymi (SMR).

READ  Europejskie firmy na Ukrainie podlegają karze na mocy prawa poboru do pracy

Jednak ożywienie kukurydzy, która popadła w kłopoty po katastrofie w Fukushimie w Japonii (2011), niesie ze sobą wiele wyzwań dla krajów, które „od dawna nie budowały elektrowni”, a finansowanie nie jest „ważniejsze od innych”. „Umiejętności, łańcuch dostaw, doświadczenie, zarządzanie – to wszystko musi się połączyć”, aby projekt zakończył się sukcesem – podkreślił William D. Magwood.

Ministrowie zobowiązali się do „wzmocnienia współpracy międzynarodowej” i „wymiany dobrych praktyk” w takich kwestiach, jak dostawy uranu, recykling wypalonego paliwa jądrowego i gospodarka odpadami radioaktywnymi.

Najważniejsze artykuły