Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Sintop: „Moja wizyta w Polsce nada nowy impuls dialogowi międzyparlamentarnemu”

Przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji Mustafa Sentop powiedział, że jego wizyta nada nowy impuls dialogowi międzyparlamentarnemu.

„Turcja i Polska to kraje przyjazne i sojusznicze, z ponad sześciowiecznymi stosunkami dyplomatycznymi. Między naszymi krajami są silne więzi międzyludzkie i wzorowa solidarność. Niewiele jest w historii krajów, które cieszą się tak długimi i intensywnymi relacjami” – powiedział.

Sentop powiedział, że pozytywna trajektoria relacji, która w 2009 roku nabrała strategicznego wymiaru dla partnerstwa oraz rozmach, jaki w ostatnich czasach zyskały dzięki kontaktom na wysokim szczeblu, jest zadowalający.

„Chcemy rozwijać naszą współpracę dwustronną, wielostronną i parlamentarną z Polską we wszystkich dziedzinach” – powiedział.

Sentop podziękował Polsce za wsparcie procesu akcesyjnego Turcji do Unii Europejskiej.

Przewodniczący Senatu Grodzky podkreślił, że istnieje potencjał współpracy we wszystkich dziedzinach między Turcją a Polską i że Turcja jest dla Polaków pierwszym wyborem jeśli chodzi o turystykę.

Sentop i jego świta składają wieńce pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Sintop podpisał tutaj księgę pamiątkową i pokazano mu pomnik.

Sentop i towarzysząca mu delegacja odwiedzili także Pałac Królewski w Warszawie.

READ  Lider branży elektroniki użytkowej na rynku, nadchodzące możliwości i prognozy do 2030 r. — Innowacyjni partnerzy