Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska widzi powolny wzrost bezrobocia w Unii Europejskiej

Polska nie tylko miała najniższą stopę bezrobocia w UE w lutym, ale także kraj ten zanotował najniższą stopę bezrobocia w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika z najnowszych danych Eurostatu od ekonomisty.

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej podał we wtorek, że stopa bezrobocia skorygowana sezonowo w Polsce wyniosła 3,1 proc. W lutym 2021 r., Podobnie jak w poprzednim miesiącu.

Andrzej Kubisiak, wiceprezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego, firmy doradczej świadczącej usługi doradcze dla rządu, powiedział BAP, że „Polska ma najniższe bezrobocie w UE, ale bezrobocie wśród krajów UE rosło najwolniej” o 0,1 proc. zwrotnica. „

Najgorsze są Hiszpania, Estonia i Łotwa, gdzie stopa bezrobocia rośnie o ponad 2 punkty procentowe rocznie, zauważył Kubiciak.

Za Polską uplasowały się Czechy z 3,2 proc. I Holandia z 3,6 proc.

Całkowite bezrobocie w Hiszpanii osiągnęło w lutym 16,1 procent, co jest najgorszym wynikiem dla UE. Grecja uplasowała się na drugim miejscu z 15,8%, a Włochy na trzecim z 10,2%.

„Odczyt Eurostatu ma potwierdzić trend bezrobocia w Polsce” – powiedział Kubisiak.

Zdaniem G liziaka dobre wyniki Polski wynikają z jej struktury gospodarczej. „W krajach o wysokim bezrobociu, zwłaszcza w południowej Europie, udział turystyki w zatrudnieniu i PKB jest wysoki” – powiedział.

W Polsce branża turystyczna i hotelarska zatrudnia stosunkowo niewielką liczbę osób, a branża jest największym pracodawcą – powiedział Kubiciak.

Ponadto polski kryzys koronawirusa zanotował niską stopę bezrobocia i dużą liczbę wakatów.

Kubisiak dodał jednak, że niepokój budzi rosnące bezrobocie wśród młodych ludzi.

READ  Jak Francuzi finansują polskie wysiłki wojenne i pozaeuropejski przemysł obronny (1/5)