Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska chce rozpocząć negocjacje z Niemcami w sprawie reparacji wojennych

Warszawa domaga się „trwałego, pełnego i definitywnego rozwiązania prawno-materialnego skutków niemieckiej agresji i okupacji 1939-1945”.

Minister spraw zagranicznych Polski wskazał w poniedziałek 3 października, że ​​jego kraj zamierza rozpocząć negocjacje z Niemcami w sprawie reparacji wojennych, szacowanych przez Warszawę na tysiąc trzysta miliardów euro.

Minister Zbigniew Rau powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że podpisał notę ​​dyplomatyczną.1939-1945 Nadzieja, że ​​strony podejmą natychmiastowe kroki w kierunku trwałego, pełnego i definitywnego uregulowania prawno-materialnego skutków okupacji i okupacji niemieckiej (…)Notatka powinna zostać wysłana do szefa niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbach, która ma się pojawić w Warszawie w poniedziałek wieczorem, oraz Zbigniewa Rau we wtorek.

Niniejsze rozporządzenie powinno w szczególności obejmować:Wypłata przez Republikę Federalną Niemiec odszkodowania za straty materialne i niematerialne poniesione przez Rząd Polski w wyniku tej agresji i okupacji.– powiedział Zbigniew Rao.

Zdaniem ministra rozwiązanie powinno obejmować odszkodowania dla ofiar okupacji hitlerowskiej i członków ich rodzin oraz właściwe rozwiązanie kwestii zajętych polskich dóbr kultury i dokumentów archiwalnych.

„Stosunki polsko-niemieckie oparte na sprawiedliwości i prawdzie”

Takie rozwiązanie umożliwiłoby stosunki polsko-niemieckie oparte na sprawiedliwości i prawdzie, doprowadziłoby do zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości oraz zapewniłoby dalszy rozwój stosunków dwustronnych w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy.– podkreślał Zbigniew Rau. W opublikowanym 1 września raporcie Warszawa oszacowała swoje straty w czasie II wojny światowej na 6,2 biliona złotych (1300 mld euro).

Razem z tegoNajważniejsza część to odszkodowanie za śmierć ponad 5,2 mln obywateli Polski– Zanim Polska otrzyma te reparacje, będzie proces – podkreślał później Jarosław Kaczyński, szef rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość.Długi i twardyWedług Niemiec Polska zrzekła się reparacji wojennych w 1953 r. i wielokrotnie to potwierdzała.

READ  Do Polski przyjeżdża więcej Ukraińców niż wraca

Berlin w przeszłości przeciwstawiał te same argumenty żądaniom reparacji podnoszonych przez Grecję. Dla polskiej liberalnej opozycji debata o reparacjach wojennych wskrzeszona przez konserwatystów miała przede wszystkim charakter wewnątrzpolityczny na rok przed wyborami powszechnymi.


Zobacz więcej – W Paryżu polski premier potępia europejskie sankcje wobec Polski