Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Po Francji nowa polityka Apple dotycząca śledzenia reklam jest w zasięgu wzroku w Polsce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), polski Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, otwarty w poniedziałek 13 grudnia 2021 r. Dochodzenie o nowych zasadach śledzenia reklam firmy Apple. Chce ustalić, czy firma angażuje się w zachowania antykonkurencyjne na rynku reklamy internetowej.

ATT w centrum sporu
UOKiK rozważy Przejrzystość Śledzenia Aplikacji (ATT). Od 26 kwietnia firma przyjęła IDFA (Identifier for Advertisers) – unikalny alfanumeryczny identyfikator, który umożliwia sieciom reklamowym śledzenie użytkowników i dostarczanie im ukierunkowanych reklam – na zasadzie dobrowolności (opt-in) dla użytkowników i to dla każdej aplikacji.

W praktyce oznacza to, że jeśli dana osoba odmówi śledzenia, wbudowane w aplikację usługi reklamowe nie będą w stanie odnieść się do jej aktywności w tej aplikacji oraz w innych aplikacjach. Apple uzasadnia tę aktualizację potrzebą większej ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Natychmiast ostrzegł, że aplikacje, które nie będą respektować tej nowej polityki, zostaną zablokowane w swoim ekosystemie.

Ryzyko dla konkurentów na docelowym rynku reklamy?
Urząd Ochrony Konkurencji chce ustalić, czy:Działania Apple mogą wyeliminować konkurentów na rynku usług reklamy ukierunkowanej w celu promowania własnej usługi [Apple Search Ads]„, Prezydent Thomas Crostini wyjaśnił. Bez większego zaskoczenia, Czasy finansowe Wspomniałem w artykule opublikowanym 17 października 2021 r., że działalność reklamowa firmy zwiększyła ponad trzykrotnie jej udział w rynku w niektórych segmentach w miesiącach po wprowadzeniu ATT. Reklamy w wyszukiwarce, będące sercem działania sieci reklamowej Apple, są obecnie odpowiedzialne za 58% wszystkich pobrań aplikacji w App Store, w porównaniu z 17% rok wcześniej.

Aby zrozumieć ten trend, należy pamiętać, że Apple nie stosuje nowej polityki śledzenia w ten sam sposób do swoich usług (App Store, Apple News, Stock Exchange). Co tworzy system dwupoziomowy. W przypadku aplikacji innych firm użytkownicy mają tylko jeden wybór między dwiema opcjami – akceptują śledzenie lub odmawiają śledzenia – bez żadnego kontekstu. Natomiast w przypadku własnych usług Apple oferuje wyskakujące okienko wyjaśniające korzyści płynące z reklamy ukierunkowanej.

READ  Know-how, car i miłość… 5 najlepszych dobrych wiadomości na ten tydzień w Oksytanii

Martwy na czele ruchu protestacyjnego
Dlatego, aby nie stracić widoczności, zewnętrzni wydawcy aplikacji powinni zwiększyć wydatki na reklamy w App Store. Meta (dawniej Facebook) jako jedna z pierwszych skrytykowała to stanowisko. Ma to sens, ponieważ nowa polityka dotyka sedna jej modelu biznesowego. W rzeczywistości większość aplikacji mobilnych jest oferowana za darmo i generuje dochód albo poprzez dodatkowe zakupy w aplikacji (zakupy w aplikacji, z których Apple pobiera procent), albo poprzez reklamy (których Apple nie dotyka. Nic, jeśli nie przekazał go do własnych usług). Meta jest jednym z głównych dostawców tych usług reklamowych.

Aby zapobiec zniszczeniu przez tę aktualizację ukierunkowanych działań reklamowych, Meta w lutym 2021 r. wprowadziła nowe okno zgody dla użytkowników iPhone’a i iPada, aby zachęcić ich do zaakceptowania gromadzenia danych, podkreślając zalety tej praktyki.

We Francji wszczęto dochodzenie
Polska nie jest jedynym krajem kwestionującym zasadność polityki Apple’a. We Francji urząd ds. konkurencji prowadzi również dochodzenie w związku ze skargą Interactive Advertising Bureau (IAB), francuskiego Stowarzyszenia Marketingu Mobilnego (MMA), Federacji Przedsiębiorstw Internetowych (UDECAM) oraz Syndykatu Organizacji Online (SRI). W szczególności wezwali do podjęcia środków zapobiegawczych w celu położenia kresu domniemanemu naruszeniu prawa konkurencji. Władze francuskie odrzuciły wniosek, który rozważyłyZłożenie zamówienia ATT nie wydaje się odzwierciedlać nadużycia pozycji dominującej przez Apple, skutkującego nieuczciwymi warunkami handlowymi.Śledztwo w sprawie nadal trwa.