Fale upałów będą w przyszłości jeszcze bardziej niebezpieczne

Opublikowane w PLOS Medicine wyniki badań przewidują, że jeśli ludzie nie będą w stanie dostosować się do nadchodzących warunków klimatycznych, liczba zgonów spowodowanych nagłymi falami upałów gwałtownie wzrośnie w regionach tropikalnych i subtropikalnych, a następnie w Australii, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Na potrzeby badań, naukowcy opracowali model szacowania liczby zgonów związanych z falami upałów w 412 społecznościach w 20 krajach w okresie od 2031 do 2080 roku. Model przewidywał nadmierną śmiertelność w odniesieniu do fal upałów w przyszłości w przypadku różnych scenariuszy charakteryzujących się poziomem emisji gazów cieplarnianych, przygotowaniem i strategiami adaptacyjnymi oraz gęstością zaludnienia w tych regionach.

Yuming Guo, profesor Monash Associate, powiedział, że ostatnie doniesienia medialne szczegółowo opisujące śmiertelne fale upałów na całym świecie podkreślają znaczenie badań nad falami upałów.

Przyszłe fale upałów mają być częstsze, dłuższe i będą trwać znacznie dłużej. Jeśli nie uda nam się znaleźć sposobu na złagodzenie zmian klimatycznych i pomoc ludziom w przystosowaniu się do fal upałów, w przyszłości nastąpi znaczny wzrost liczby zgonów związanych z falami upałów, szczególnie w biednych krajach położonych wokół równika, dodaje profesor Guo.

Jedne z kluczowych wyników badań pokazują, że w przypadku ekstremalnego scenariusza, w trzech australijskich miastach (Brisbane, Sydney i Melbourne) nastąpi wzrost liczby zgonów spowodowanych falami upałów o 471 procent w porównaniu z okresem pomiędzy 1971-2010 rokiem.

Liczba ofiar śmiertelnych w Indiach, Grecji, Japonii i Kanadzie stale rośnie, w miarę jak regiony stają się coraz gorętsze w wyniku rekordowych temperatur, wilgotności i pożarów.

Przeprowadzone badania były największymi badaniami epidemiologicznymi dotyczącymi przewidywanych skutków fal upałów w warunkach globalnego ocieplenia.


Źródło: Eurekalert