Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Zużycie antybiotyków ponownie rośnie, podobnie jak rozwój opornej bakterii E. coli.

Zużycie antybiotyków ponownie rośnie, podobnie jak rozwój opornej bakterii E. coli.

Francuskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego potwierdza, że ​​po przerwie w 2020 r. spożycie antybiotyków znów zaczęło rosnąć. Przywraca widmo pojawienia się opornych bakterii. Najbardziej znana ogółowi społeczeństwa, E. coli, była obecna w 12,6% próbek moczu w 2021 r. w Oksytanii. Nie powinna przekraczać 3%.

Francuski Urząd ds. Zdrowia Publicznego (SPF) publikuje we wtorek, 21 listopada, dane pokazujące wznowienie spożycia antybiotyków we Francji i powracające na światło dzienne obawa przed rozwojem oporności na leczenie.

Informacje opierają się na danych ubezpieczenia zdrowotnego.

Zużycie antybiotyków spada od 2016 r. i ponownie zaczęło rosnąć: +14% w 2022 r. na podstawie recept wydawanych przez lekarza medycyny ogólnej (+16,6%). W 2021 r. liczby te rosły już odpowiednio +4,9% i +6,2% w kontekście „wznowienia chorób zimowych”. W 2020 r., mrocznym roku pandemii Covida, noszeniu masek i gestach barierowych, nie wspominając o zamknięciu, odnotowano „bardzo gwałtowny spadek liczby recept”.

„Zużycie antybiotyków było wyższe w 2022 r. niż w 2019 r.”, czyli roku, w którym Francja była „jednym z największych konsumentów antybiotyków w Europie”, twierdzi Public Health France, „szczególnie antybiotyków o szerokim spektrum działania”, z wyjątkiem fluorochinolonów.

Jednakże to właśnie te antybiotyki o szerokim spektrum działania sprzyjają pojawianiu się i rozwojowi opornych bakterii, przez co leczenie staje się nieskuteczne. Jest to zatem niepokojące, nawet jeśli spożycie antybiotyków w placówkach służby zdrowia mieści się „w średniej dla krajów europejskich”.

E. coli u więcej niż jednej na dwie osoby

Oporność na antybiotyki to „zdolność bakterii do przeżycia lub namnażania się w obecności antybiotyków, które przypuszczalnie działają przeciwko nim” i stanowi „główny problem zdrowia publicznego”, jak przypomina SPF.

W 2019 r. spowodowała śmierć 1,27 mln ludzi na całym świecie. Istnieje sześć patogenów odpowiedzialnych za ponad 250 000 zgonów związanych z opornością na antybiotyki, z których najważniejszym jest Escherichia coli. „W przypadku tego gatunku głównymi przyczynami śmierci z powodu oporności na antybiotyki jest oporność na cefalosporyny trzeciej generacji (C3G) i fluorochinolony (FQ).”

READ  60 milionów konsumentów znalazło najlepszy majonez dla zdrowia – Tuxboard

Z danych zebranych przez biologów na temat obecności w próbkach moczu bakterii E. coli opornych na fluorochinolony wynika, że ​​bakteria ta nabiera tempa: w Oksytanii była ona obecna w 12,6% próbek. Region jest najbardziej dotknięty po Bacca (19,6% próbek) i Ile-de-France (15,3).

W 2017 r. problem dotyczył jedynie 2,8% próbek w regionie.

Wzrasta oporność na fluorochinolony

Ponadto na całym świecie „oporność na fluorochinolony wynosi od 11,4% do 12,7%” we Francji w latach 2017–2021, podczas gdy oporność na cefalosporyny w tym pokoleniu wynosi obecnie od 3,4% do 3,2%.

„W kontekście ożywienia gospodarczego wzmocnienie programów działań mających na celu promowanie prawidłowego stosowania antybiotyków i ograniczanie ich spożycia pozostaje bardziej konieczne niż kiedykolwiek” – podkreśla SPF.

Kampania „Antybiotyki nie działają automatycznie” na początku XXI wieku odniosła sukces w znacznym ograniczeniu spożycia: w latach 2002–2000 wynosiło niecałe 24%. Druga kampania nie będzie skuteczna, ale trzecia kampania, obejmująca lata 2009–2011, przyniesie mieszane rezultaty: -3%.

W 2024 r. Zdrowie Publiczne we Francji musi ocenić skuteczność najnowszych kampanii na lata 2022 i 2023, które skupiają się na komunikacji na temat infekcji wirusowych, czyli chorób, w których antybiotyki są bezużyteczne.

„Jeszcze długa droga przed nami, zanim nie znajdziemy się w wiodącej grupie krajów europejskich, które zużywają najwięcej antybiotyków” – podsumowano w badaniu.

Krajowa strategia zapobiegania zakażeniom i oporności na antybiotyki na lata 2022–2025 wyznacza cele dotyczące poziomu oporności na gatunki E. coli poniżej 3% w miejskiej służbie zdrowia, na poziomie regionalnym i krajowym.