Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

W Polsce trzy regiony wycofują się „bez ideologii LGBT”.

Za pośrednictwem stowarzyszonej prasy

Trzy polskie regiony rezygnują ze stref „wolnych od LGPT” (fot. Bart Stazevsky, aktywista LGBT, demonstracja w styczniu 2020 r. przeciwko strefom „wolnym od LGPT”)

Międzynarodowy – Trzy polskie terytoria zostały opuszczone w poniedziałek pod naciskiem Brukseli „Obszary bez ideologii LGBT”.

W połowie lipca Komisja Europejska Rozpoczęło się postępowanie w sprawie naruszenia Przeciw Polsce Te „strefy bez ideologii LGBT” były mandatowane przez wiele regionów, gmin i innych społeczności lokalnych.

Unia Europejska (UE) wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, potępiające dyskryminacyjny charakter tych działań wobec osób LGBT+. Bruksela zawiesiła rozmowy z pięcioma regionami na temat finansowania z programu wsparcia naprawy na rzecz integracji REACT-UE.

W poniedziałek regiony krakowskie (południe), Russo (południe) i lubelskie (wschód) zdecydowały się odwrócić, ogłaszając je „strefami bez ideologii LGBT”, na podstawie deklaracji z Kilonii (południe) z zeszłego tygodnia. Z innymi tekstami.

„Strefy nieludzkie”

Przedstawiciele regionu rzeszowskiego w swoim nowym wystąpieniu wyrazili swój sprzeciw wobec „wszelkich prób nienawiści i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, przekonania lub orientację seksualną”.

Wszystkie trzy regiony podkreślały związek tolerancji, chrześcijaństwa i tradycyjnej roli rodziny w życiu polskiego społeczeństwa.

W Polsce od 2019 roku łącznie sto organów samorządowych przyjęło rezolucję „Ideologia anty-LGBT” lub „Kartę praw rodziny”. Zajmują one jedną trzecią terytorium Polski i znajdują się głównie na południowym wschodzie i wschodzie, gdzie tradycyjnie są bardzo katolickie.

W następstwie tych oświadczeń Bruksela wezwała do poszanowania „podstawowych wartości UE”, praw człowieka i praw człowieka. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula van der Leyen potępiła „nieludzkie regiony” jako „nie mające miejsca” w UE.

Zobacz też The Huff Post: Van der Leyen zabiega o uznanie rodzin LGBT w Europie