Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Trzy części kraju stały się strefami „nieideologicznymi LGBT”

Po regionie Keells ich „strefy bez ideologii LGBT” stały się regularyzacją Krakowa, Rassova i Lublina.

Trzy polskie regiony porzuciły w poniedziałek pod naciskiem Brukseli “strefy bez ideologii LGBT”.

W połowie lipca Komisja Europejska rozpoczęła rozprawę z Polską w sprawie „stref ideologicznych nienależących do LGBT” na zlecenie kilku regionów, gmin i innych władz lokalnych.

Oficjalne zawiadomienie z Brukseli

Unia Europejska (UE) wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, potępiające dyskryminacyjny charakter tych działań wobec osób LGBT+. Bruksela zawiesiła również rozmowy z pięcioma regionami w sprawie finansowania z programu wsparcia naprawy na rzecz integracji REACT-UE.

W poniedziałek Kraków (południe), Russo (południe) i Lublin (wschód) zdecydowały się wrócić, a w zeszłym tygodniu Keels (południe) ogłosił je „strefami bez ideologii LGBT”. Ich z innymi tekstami.

Przedstawiciele regionu rzeszowskiego w swoim nowym wystąpieniu wyrazili swój sprzeciw wobec „wszelkich prób nienawiści i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, przekonania lub orientację seksualną”. Wszystkie trzy regiony podkreślały związek tolerancji, chrześcijaństwa i tradycyjnej roli rodziny w życiu polskiego społeczeństwa.

Strefy wyznaczało sto społeczności

W Polsce od 2019 r. łącznie sto organów samorządowych przyjęło rezolucję „Ideologia anty-LGBT” lub „Kartę praw rodziny”. Stanowią jedną trzecią terytorium Polski i znajdują się głównie na południowym wschodzie i wschodzie, gdzie tradycyjnie są bardzo katolickie.

W następstwie tych oświadczeń Bruksela wezwała do poszanowania „podstawowych wartości UE”, praw człowieka i praw człowieka. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula van der Leyen potępiła „nieludzkie obszary” jako „nie ma dla nich miejsca” w UE.

READ  Polska kupi 250 amerykańskich czołgów