Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Pomyślne wystrzelenie satelity SWOT przez SpaceX Falcon 9

Wspólna misja CNES i NASA

Misja SWOT jest wspólną misją CNES i NASA we współpracy z kanadyjskimi (CSA) i brytyjskimi (UKSA) agencjami kosmicznymi. Przeznaczony jest do pomiaru poziomu wód powierzchniowych w jeziorach i rzekach, przepływu rzek oraz do bardzo dokładnego określania dynamiki oceanów. To pierwsza misja kosmiczna, która zbada prawie całą wodę na powierzchni Ziemi. Ta naukowa przygoda z altymetrią rozpoczęła się 30 lat temu, w 1992 roku, wraz z wystrzeleniem satelity TOPEX/Poseidon i była kontynuowana przez satelity JSON, w tym NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i EUMETSAT.

Wielki przełom technologiczny

SWOT opiera się na wielkim przełomie technicznym: wielkoskalowej interferometrii za pomocą instrumentu KaRIn, zaprojektowanego przez Jet Propulsion Laboratory (JPL), w którym udział biorą CNES i Thales Alenia Space, produkując część instrumentu o częstotliwości radiowej. KaRIN ma dwie anteny SAR na pasmo Ka, oddalone od siebie o 10 metrów. Zapewnia dwuwymiarowy monitoring o szerokości 120 km, z rozdzielczością poziomą od 50 do 100 metrów. SWOT będzie również wyposażony w moduł NADIR składający się z tych samych instrumentów, co satelity Jason 1, 2 i 3, w tym dwuczęstotliwościowy wysokościomierz Poseidon wyprodukowany przez Thales Alenia Space. W skład modułu Nadir wchodzi wyprodukowany przez firmę Thales system DORIS do precyzyjnego obrazowania orbitalnego, a także radiometr mikrofalowy AMR (Advanced Microwave Radiometer), odbiornik GPSP (GPS payload) oraz zestaw reflektorów laserowych LRA (Laser Reflective Array) firmy Made przez JPL.

Możliwość dokładnego monitorowania wybrzeży

Konkretnie, satelita SWOT z 2023 r. rozszerzy istniejące możliwości wysokościomierzy oceanograficznych na prądy przybrzeżne i hydrologię. Na tym obszarze, dzięki pomiarom wysokości zwierciadła wód kontynentalnych, SWOT będzie w stanie ocenić przepływy rzek i zasoby słodkiej wody w skali planetarnej oraz monitorować zmiany. W oceanografii, z rozdzielczością dziesięciokrotnie większą niż obecne techniki, ekspedycja będzie obserwować w rozdzielczości od 10 do 20 kilometrów subtelne struktury cyrkulacji oceanicznej i jej interakcji z głębinami oceanicznymi. To z kolei pozwoli na lepsze zrozumienie wpływu na życie morskie, ekosystemy, jakość wody i przesył energii. Wreszcie, dzięki interferometrii radarowej, SWOT będzie w stanie dokładnie monitorować linie brzegowe, aby badać ich interakcje z ekosystemami, jakość wody, erozję wybrzeża itp.

READ  Uczniowie z Reunion rozmawiają z francuskim astronautą Thomasem Bisque

Umożliwienie bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami słodkiej wody

Ogólnie rzecz biorąc, dzięki dokładniejszemu pomiarowi poziomu oceanów i przepływu oraz poziomów rzek i jezior, ale także badając linie brzegowe, analiza SWOT umożliwi bardziej zrównoważone zarządzanie zasobami słodkiej wody na Ziemi. Dane satelitarne pomogą lepiej zrozumieć wzrost poziomu mórz i ewolucję linii brzegowej w zmieniającym się klimacie. W tym zakresie misja dostarczy niezbędnych informacji wielu społecznościom naukowym na poziomie międzynarodowym.