Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polsko-marokańskie rozmowy o współpracy w branży kolejowej

Polsko-marokańskie rozmowy o współpracy w branży kolejowej

XI Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości to najważniejsze międzynarodowe spotkanie roku poświęcone kolei dużych prędkości. W konferencji, zorganizowanej przez UIC i ONCF, wzięło udział ponad 1500 delegatów z całego świata. Wśród nich była także delegacja z Polski, w skład której weszli przedstawiciele PKP, Centrum Logistycznego CPK, firmy produkującej pociągi PESA, Ambasady RP w Maroku oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Otwierając konferencję Prezes ICU Krzysztof Mamiński, Przewodniczący Grupy PKP, podkreślił rosnące znaczenie kolei jako środka transportu oraz zadania stojące przed ITU:

– „Celem naszej organizacji jest współpraca w branży kolejowej na całym świecie, wspólnie możemy wypracować najlepsze rozwiązania dla przyszłej mobilności.”

Możliwościom współpracy poświęcone było spotkanie polskiej delegacji z szefem Urzędu Kolei Państwowych Muhammadem Rabie Khulaie. Krzysztof Mamiński, Przewodniczący Partii Pracy Pakistanu, Krzysztof Zdziarski, Przewodniczący PISA, Krzysztof Karowski, Ambasador RP w Maroku oraz Jan Posniek, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Mówiono m.in. o porozumieniu PKP i ONCF, które ma na celu wymianę doświadczeń związanych z rozbudową i modernizacją sieci kolejowej. PESA przedstawiła swoją ofertę pojazdów regionalnych i międzyregionalnych, tramwajów i trolejbusów wodorowych, które mogłyby trafić na rynek marokański.

– „Nasza strategia zakłada zwiększoną obecność na rynkach międzynarodowych. Pesa jest głównym dostawcą dla polskich kolei, a jednocześnie eksport stanowi prawie 60% obrotów firmy. – Jesteśmy otwarci na rynki takie jak Maroko, głównie ze względu na zainteresowanie naszymi innowacyjnymi pojazdami – mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości zaangażowania PESA w tworzenie kolejowego ekosystemu przemysłowego, który powinien być miejscem integrującym lokalnych dostawców kolei i taboru, a także miejscem dzielenia się wiedzą i planowania wspólnych projektów.

PESA jest największym producentem taboru kolejowego w Polsce. Pociągi i tramwaje PESA kursują we wszystkich polskich regionach i większości dużych miast oraz w kilkunastu krajach Europy. Z tramwajów PESA korzystają m.in. mieszkańcy Warszawy, Kijowa czy Sofii. Nasze wagony przewożą pasażerów m.in. z niemieckiej kolei DB, włoskiej Trenitalii, Czeskich Drahów czy PKP Intercity.

READ  GameStop do 9%. Ryan Cohen podbija stawkę o 10 milionów dolarów

Pesa oferuje całą rodzinę jednostek regionalnych i miejskich o prędkościach do 200 km/h, a także poszerza ofertę dużych prędkości. Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę pociągów pasażerskich o różnych systemach trakcyjnych, począwszy od pociągów elektrycznych i wodorowych (BMU i HMU) po hybrydowe (BEMU, HEMU) i rozwiązania wielosystemowe (3, 15, 25 kV).

PESA oferuje również wagony piętrowe, tramwaje oraz całą rodzinę lokomotyw. Firma rozpoczęła również szybki projekt.

Produkcja pojazdów bezemisyjnych, w tym lokomotyw wodorowych i pociągów pasażerskich, jest kluczowym elementem strategii „Zielonej Pesy”, zakładającej maksymalną emisję dwutlenku węgla zarówno w procesie produkcji, jak i eksploatacji.

Od lewej: Ambasador ds. Public Relations w Maroku Krzysztof Karofsky, Prezes Unii Sądów Islamskich i PKP Krzysztof Mamiński, Prezes Krajowego Urzędu Kolei Mohamed Rabie Khali, Prezes PESA Krzysztof Zdziarski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Polskich Inwestycji i Handlu Agencja Jan Posniek

Polak-Marokańczyk opowiada o współpracy podczas Światowego Kongresu Kolei Dużych Prędkości w Marakeszu. PKP i PESA potwierdziły gotowość udziału w budowie kolejowego kompleksu przemysłowego.

XI Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości to najważniejsze międzynarodowe spotkanie roku poświęcone kolei dużych prędkości. W konferencji, której gospodarzami były UIC i ONCF, wzięło udział ponad 1500 delegatów z całego świata. Wśród nich była również delegacja z Polski, w skład której weszli przedstawiciele polskiej spółki kolejowej PKP, Polskiego Portu Komunikacyjnego CPK, producenta taboru kolejowego PESA, Ambasady RP w Maroku oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Prezes UIC Krzysztof Mamiński, Przewodniczący Grupy PKP, podczas otwarcia kongresu podkreślił rosnące znaczenie kolei jako środka transportu oraz zadania stojące przed UIC:

„Celem naszej organizacji jest współpraca z branżą kolejową z całego świata, dzięki której wspólnie możemy znaleźć najlepsze rozwiązania dla mobilności jutra”.

Możliwościom współpracy poświęcone było spotkanie polskiej delegacji z szefem Urzędu Kolei Państwowych Muhammadem Rabie Khulaie. Uczestniczyli w nim Krzysztof Mamiński, Przewodniczący Postępowej Partii Robotniczej, Krzysztof Zdziarski, Prezes PISA, Krzysztof Karovsky, Ambasador RP w Maroku oraz Jan Posniek, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Omówiono m.in. umowę pomiędzy PKP a ONCF, która ma na celu wymianę doświadczeń związanych z rozbudową i modernizacją sieci kolejowej. PESA przedstawiła swoją ofertę pojazdów regionalnych i międzyregionalnych, trolejbusów i wodoru, które mogą być oferowane na rynek marokański.

READ  Ile pieniędzy Polska otrzymała z Unii Europejskiej? : wszyscy

– „Nasza strategia zakłada zwiększoną obecność na rynkach międzynarodowych. Pesa jest głównym dostawcą polskich kolei, a jednocześnie eksport stanowi prawie 60% obrotów firmy. Jesteśmy otwarci na rynki takie jak Maroko, przede wszystkim ze względu na zainteresowanie naszymi innowacyjnymi pojazdami” – powiedział. – powiedział Krzysztof Zdziarski, prezes PESA.

Podczas spotkania omówiono możliwości udziału PESA w tworzeniu kolejowego klastra przemysłowego, który byłby przestrzenią integrującą dostawców marokańskich kolei i taboru, a także miejscem wymiany wiedzy i planowania wspólnych projektów.

PESA jest największym producentem taboru kolejowego w Polsce. Pociągi i tramwaje PESA kursują we wszystkich polskich regionach i większości dużych miast oraz w kilkunastu krajach Europy. Z tramwajów PESA korzystają m.in. mieszkańcy Warszawy, Kijowa czy Sofii. Naszymi wagonami przewożą pasażerów m.in. Koleje Niemieckie DB, włoskie Trenitalia, Czeskie Drahy czy PKP Intercity.

Pesa oferuje całą rodzinę wielorakich jednostek regionalnych i miejskich o prędkościach do 200 km/h i dużej prędkości jazdy. Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę pociągów pasażerskich z różnymi układami napędowymi, od akumulatorowych i wodorowych (BMU i HMU) po rozwiązania hybrydowe (BEMU, HEMU) i rozwiązania wielosystemowe (3, 15, 25 kV).

Pesa oferuje również pociągi piętrowe, tramwaje i rodzinę lokomotyw. Firma rozpoczęła również realizację projektu HS.

Produkcja pojazdów zeroemisyjnych, w tym lokomotyw napędzanych wodorem i pociągów pasażerskich, jest kluczowym elementem strategii „Zielonej Pesy”, która zakłada maksymalne emisje dwutlenku węgla przy produkcji i eksploatacji taboru.