Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polskie rolnictwo główną gałęzią gospodarki kraju?

Polskie rolnictwo główną gałęzią gospodarki kraju?

Prawie dwadzieścia lat temu, w maju 2004 roku, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Moment ten stanowił punkt zwrotny dla rolnictwa, które zawsze było jednym z głównych sektorów polskiej gospodarki, gdyż na obszarach wiejskich mieszkało 40% ludności, w porównaniu do 19% we Francji. Od tego dnia Polska stała się prawdziwym mistrzem rolnictwa, wchodząc do pierwszej piątki eksporterów na niektórych rynkach europejskich i światowych. status quo, podczas gdy gniew chłopów ogarnia cztery krańce Europy.

Polskie rolnictwo w liczbach

Fundusze Unii Europejskiej Wnieśli ogromny wkład w modernizację polskiego rolnictwa, m.in. poprzez swoje narzędzia; Od dawna cierpiała na stereotyp wieśniaka. Dziś jest na tym samym poziomie, co swoje odpowiedniki w Europie Zachodniej.

Użytki rolne w Polsce zajmują 15,4 mln ha, co stanowi blisko 50% całkowitej powierzchni kraju i są trzecim co do wielkości obszarem rolniczym w Unii Europejskiej po Francji i Hiszpanii.
Obszary te zamieszkuje ponad 9 mln osób, przy czym ludność Polski liczy 38 mln osób.

Polska charakteryzuje się Silna kultura chłopska i przywiązanie do tradycjin, co przekłada się na Duża obecność małych, niskotowarowych gospodarstw rodzinnych. Kraj charakteryzuje się więc w sumie przewagą gospodarstw małych Mniej niż dziesięć hektarówa także mniejszość dużych gospodarstw rolnych, powstałą w wyniku prywatyzacji byłych PGR. Co dziesiąta rodzina rolnicza twierdzi, że utrzymuje się wyłącznie z działalności rolniczej.

Największe struktury (około 2400 gospodarstw o ​​powierzchni ponad 300 hektarów) skupione są na zachodzie i północy kraju (na dawnych terenach niemieckich kraju, które zostały zebrane i nigdy nie pocięte).

Od 25% do 30% polskiej produkcji rolnej konsumuje się lokalnie lub bezpośrednio w gospodarstwach rolnych.
40% produkcji roślinnej nie jest wprowadzane na rynek (10% w przypadku produkcji zwierzęcej).

Główna rola Unii Europejskiej

Za jego pośrednictwem Unia Europejska Wspólna Polityka Rolna (WPR) I Fundusze strukturalne w dużym stopniu wspierają polskie rolnictwo od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.. Wspólna Polityka Rolna zapewnia pomoc finansową i stabilność polskim rolnikom poprzez dotacje i dopłaty, a fundusze strukturalne, takie jak Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, ułatwiają inwestycje na obszarach wiejskich i modernizację rolnictwa.

READ  Sektor wydobywczy rośnie w siłę dzięki JP Morgan i sytuacji w Chinach 📈

Członkostwo w UE zapewnia polskim produktom rolnym dostęp do jednolitego rynku, zwiększając możliwości eksportowe i wzrost gospodarczy.

Ponadto UE zapewnia pomoc techniczną, szkolenia i inicjatywy badawcze, aby pomóc polskim rolnikom w przyjęciu nowoczesnych praktyk, spełnieniu standardów jakości i zwiększeniu ich konkurencyjności. Dzięki tym mechanizmom Europa odegrała kluczową rolę w promowaniu modernizacji, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności polskiego rolnictwa.

W Polsce prym wiodą uprawy zbóż

Najważniejszymi uprawami w Polsce są zboża o najwyższych plonach pochodzące z żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Uprawy zbóż wynoszą 6,3 mln ha; Czyli 58% gruntów ornych kraju z rekordową produkcją 33,5 mln ton zbóż w 2020 roku.

W 2021 roku Polska zajmowała piąte miejsce wśród unijnych eksporterów pszenicy (za Francją, Niemcami, Rumunią i Bułgarią).

Ziemniaki, buraki, tytoń, owoce, mięso… Inne bogactwa Polski

Inne główne uprawy w kraju to Ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny pastewne, len, chmiel, tytoń i owoce.

Żywy inwentarzZ drugiej strony, koncentruje się głównie w północno-wschodniej i środkowej części kraju, podczas gdy większość świń hoduje się w centrum i na północy.

Polska jest zatem ważnym producentem mięsa w Unii Europejskiej. W 2020 roku Polska jest wiodącym europejskim producentem mięsa drobiowego (3,7 mln ton) i wiodącym producentem jaj. Zajmuje czwarte miejsce w produkcji wieprzowiny (2,3 mln ton wyprodukowanych w 2020 r.).

Jakie wyzwania stoją przed przyszłością rolnictwa w Polsce?

W perspektywie krótko- i średnioterminowej Polska stoi przed problemem rosnących cen żywności – w związku z wojną rosyjsko-ukraińską – i rosnących cen środków produkcji (nawozów, produktów fitosanitarnych), a także niepewności pogodowej związanej ze zmianami klimatycznymi .

15 kwietnia 2023 r. Polska i Węgry ogłosiły zakaz importu zbóż i różnych produktów spożywczych z Ukrainy.
Decyzja ta została podjęta w celu ochrony interesów rolników obu krajów, co jest sprzeczne ze wspólnym prawem handlowym UE, gdyż eksport ukraińskiego zboża przez UE doprowadził do spadku cen polskich produktów.
Słusznie protesty polskich rolników w styczniu 2024 r. miały na celu żądanie przywrócenia ukraińskich ograniczeń w handlu, aby zapobiec zalaniu polskiego rynku ukraińskimi produktami spożywczymi.
Import tanich produktów spożywczych z Ukrainy umożliwił powołany przez Komisję Europejską w czerwcu 2022 roku „Korytarze Solidarności”.

READ  Sarth. Gohan Ruillé otworzył sieć fast foodów | Poczta

Na poziomie komercyjnymPolska musi znaleźć nowe rynki zbytu dla eksportu. Przykładowo, przeznaczona na eksport odmiana jabłek „Gala” pierwotnie trafiała na rynek angielski, jednak po Brexicie trzeba było znaleźć nowe rynki zbytu. Przed polskimi producentami owoców, którzy zostali odcięci od rynku rosyjskiego po inwazji na Krym w 2014 roku, stoi dodatkowe wyzwanie.

Aby sprostać stojącym przed nią wyzwaniom, Polska musi pracować nad zwiększeniem efektywności swojego rolnictwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i systemy nawadniające, które pomogą rolnikom radzić sobie z potencjalnymi suszami.