Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska legalizuje reorganizację swoich granic

Sejm RP w czwartek (14 października) zatwierdził nowelizację ustawy o cudzoziemcach, która legalizuje kontrowersyjny proces restrukturyzacji granic i pomaga ominąć azylantów po nielegalnym przekroczeniu granicy.

Parlament dał zielone światło rządowemu planowi budowy muru zapobiegającego przekraczaniu granicy, projektowi szacowanemu na 353 mln euro. Tysiące migrantów z Bliskiego Wschodu próbowały w ostatnich miesiącach przekroczyć granicę UE z Białorusi na Łotwę, Litwę i Polskę.

Zgodnie z nową nowelizacją cudzoziemiec zatrzymany nielegalnie na granicy UE będzie zmuszony do opuszczenia terytorium Polski i będzie miał czasowy zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen.Sześć miesięcy do trzech lat„Polskie władze mają prawo”.Wyjdź bez zaznaczeniaCudzoziemiec zatrzymany po nielegalnym przekroczeniu granicy złożył wniosek o udzielenie bezpieczeństwa międzynarodowego…

7 osób zginęło na granicy od lata

Polskie organizacje pozarządowe są oskarżane o wdrażanie reform polegających na wyprowadzaniu zatrzymanych na emigrację i deportowaniu ich z powrotem na Białoruś. Wiele organizacji wolontariackich krytykuje wprowadzenie stanu wyjątkowego na polskiej granicy, który uniemożliwia organizacjom humanitarnym pomoc migrantom i odmowę dostępu wszystkim mieszkańcom, w tym dziennikarzom. Według urzędników polskich, litewskich i białoruskich od czasu przybycia migrantów widzianych w regionie od lata na granicy życie straciło w sumie siedem osób.

UE oskarżyła Mińsk o zorganizowanie wizyty w odpowiedzi na unijne sankcje po rozprawie z białoruskimi rządami. Duża liczba imigrantów na Białoruś jest następnie deportowana do granic UE. Są pod obserwacją z jednej strony białoruskiej straży granicznej, az drugiej polskich, litewskich czy łotewskich organów ścigania.

Miesiąc temu Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) ”Martwisz się przerażającymi wiadomościamiNa granicy z Polską. „Wszystkie państwa mają prawo do administrowania swoimi granicami na mocy prawa międzynarodowego, ale tylko pod warunkiem poszanowania praw człowieka, w tym prawa do azylu.„Upamiętniająca UNHCR, podpisana przez Polskę zgodnie z Konwencją o Uchodźcach z 1951 r.”Osoby ubiegające się o azyl nie powinny być nawet karane za nielegalne przekraczanie granicy.

Zobacz też – Polacy uzbrojeni w flagi UE protestują przeciwko „Polexitowi”.

READ  Dla festynu muzycznego Brittany błyszczy w Polsce