Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska: Krótsze opóźnienia w płatnościach, ale nie dla wszystkich sektorów

Polska: Krótsze opóźnienia w płatnościach, ale nie dla wszystkich sektorów

Pomimo wyzwań stojących przed gospodarką, płynność płatnicza polskich przedsiębiorstw pozostaje korzystna, przy średnim terminie płatności wynoszącym 48 dni i średnim opóźnieniu w płatnościach wynoszącym 42 dni.

Okres spłaty1: Krótsze okresy kredytowania

Krótkie terminy płatności dominują na polskiej scenie biznesowej45% ankietowanych firm narzuca… Średnie terminy płatności wynoszą do 30 dni. Średni okres spłaty skrócił się o 4 dni, z 46 w 2022 r. do 42 W 2023 r.

Najbardziej hojne sektory to motoryzacja (21% z terminami płatności powyżej 90 dni), energetyka (17%) oraz chemia i metale (po 14%). Tego oczekuje większość polskich firm Niniejsze warunki płatności nie ulegną zmianie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Opóźnione płatności1 Różni się w zależności od sektora

Opóźnienia w płatnościach wydają się być powszechną praktyką w polskich firmach. 49,3% firm Uczestnicy twierdzili, że byli na nie narażeni w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Średnie opóźnienia w płatnościach spadły do 49 dniblisko poziomu z 2020 r. (48 dni). Największe opóźnienia odnotowano w branżach: papierniczej, drzewnej i metalowej (71 dni 69 dni) i Luxor w produktach farmaceutycznych (33 dni).

Ożywienie gospodarcze poprawia perspektywy

Choć sytuacja gospodarcza poprawia się od kilku miesięcy, w Polsce oczekuje się tempa wzrostu Słaby wzrost PKB o 0,6% w 2023 r. Firmy wciąż stoją przed różnymi wyzwaniami: Ograniczony popyt (dla 44% z nich) i jeden Wysoka presja podatkowa (41%), natomiast Wysokie koszty Kontynuuj zmniejszanie zysków.

Oczekiwania dot 2024 Jest jednak lepiej, gdyż oczekuje się, że ożywienie będzie kontynuowane przez ok Wzrost PKB sięga 2,8%. Poprawę swojej działalności w 2024 roku spodziewa się 31% firm (wobec 26% w roku poprzednim).

Pomimo słabego wzrostu polskiej gospodarki w 2023 roku, dzięki działaniom wsparcia oraz możliwościom zwiększania obrotów i zysków, płynność płatności korporacyjnych została utrzymana. Choć perspektywy gospodarcze i popyt krajowy poprawiają się, dalsze pogorszenie otoczenia zewnętrznego może mieć negatywny wpływ na polskie przedsiębiorstwa.

Grzegorz Siljevic, ekonomista

READ  „Szwajcarska polityka imigracyjna jest wzorem do naśladowania dla krajów europejskich”.

1 Termin płatności: Czas pomiędzy zakupem produktu lub usługi przez klienta a terminem płatności.
2- Opóźnienie w płatności: okres pomiędzy terminem płatności a datą płatności.