Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Medmix sprzedaje swoją polską spółkę zależną i rewiduje marżę w dół

Medmix sprzedaje swoją polską spółkę zależną i rewiduje marżę w dół

Grupa bankowa Bernese Valeant osiągnęła zysk netto w wysokości 144,25 mln franków, co oznacza wzrost o 11,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Korporacja zaproponuje swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 5,50 franka na akcję, co oznacza wzrost o 50 centów.

Valeant powiedział w środę, że przychody wzrosły o 21,7 procent, do 545,79 mln franków. Do wzrostu przyczyniła się w szczególności działalność oprocentowana, będąca głównym źródłem przychodów instytucji, która odnotowała zysk brutto na poziomie 426,99 mln, czyli o 21,6% więcej niż w 2022 r. Lepsze wyniki osiągnięto w działalności handlowej, która wzrosła o 78,2% do 40,27 mln, natomiast z tytułu prowizji i usług osiągnęły dochody na poziomie 83,87 mln, co oznacza wzrost o 10%.

Tymczasem wydatki wzrosły w mniejszym stopniu o 8,5% do 290,19 mln franków, a siła robocza firmy Valiant przekroczyła 1000 pracowników, do 1003,3 w przeliczeniu na pełne etaty, w porównaniu z 981,5 na koniec 2022 r. Liczba pracowników osiągnęła 232,25 mln, co oznacza wzrost o 45,7%. . .

Wyniki, które osiągnęły bezprecedensowy poziom, odzwierciedlają w szczególności „znaczne i trwałe oszczędności kosztów dzięki programowi poprawy rentowności” – zauważył w komunikacie prasowym dyrektor generalny Ewald Burgener. W ubiegłym roku firma Valiant również skorzystała na ekspansji geograficznej, osiągając przed terminem swój cel, jakim jest otwarcie 14 nowych oddziałów w latach 2020–2024. W zeszłym roku do sieci grupy dodano trzy nowe lokalizacje – w Schaffhausen, Altzeiten i Muttens.

Zadłużenie hipoteczne rośnie

Na koniec grudnia 2023 r. całkowity bilans Valiant osiągnął 36,08 miliarda franków, co oznacza wzrost o 1%. Kredyty klientów wzrosły do ​​29,7 mld, co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku, w tym 28,2 mld kredytów hipotecznych (+3,9%). Natomiast środki klientów spadły o 1,5% do 22,22 mld. Grupa Berne wyjaśnia ten spadek spadkiem depozytów terminowych od profesjonalnych kontrahentów lokowanych krótkoterminowo w kontekście rosnących stóp procentowych.

READ  „Likwidacja pomnika stanowi decydujący krok w polityce kontrolowania rosyjskiego społeczeństwa”.

W roku obrotowym napływ nowych środków wyniósł 795,7 mln franków.

O ile zysk netto przekroczył oczekiwania analityków, zyski operacyjne i przychody były niższe od oczekiwań. W badaniu AWP eksperci oczekiwali średnio zysku operacyjnego na poziomie 34,8 mln, przychodów na poziomie 548,7 mln i zysku netto na poziomie 139,2 mln.

Omawiając perspektywy na bieżący rok finansowy, Valiant chce zachować optymizm. Grupa z Berna spodziewa się dalszego wzrostu zysków.

Ten artykuł został opublikowany automatycznie. Źródła: ats/awp