Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Część Polski opuszcza Brukselę pod presją, „strefa bez ideologii LGBT”

LGBT+ wygrał rundę w konflikcie między Brukselą a Polską w okolicznościach ludowych. region polski Saint-Croix (Południe) poddał się w środę 22 września, aby się ogłosić „Strefa bez ideologii LGBT”Transmisja na żywo podczas sejmiku regionalnego.

W połowie lipca Komisja Europejska rozpoczęła represje wobec Polski „Obszary bez ideologii LGBT” Została zlecona przez kilka władz lokalnych, regionów i gmin, w tym województwo (obszar administracyjny) Saint-Croix, gdzie Keells jest stolicą.

Artykuł jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów Czytaj więcej Pod rządami prawa UE wywiera coraz większą presję na Polskę

Unia Europejska (UE) wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, potępiające dyskryminacyjny charakter tych działań wobec osób LGBT+. Bruksela zawiesiła także rozmowy z pięcioma zainteresowanymi regionami w sprawie finansowania z programu wsparcia naprawy na rzecz integracji reakcji z UE.

Jedna trzecia terytorium zawiera rezolucje dotyczące „ideologii anty-LGBT”

Na wyjątkowej sesji Zgromadzenia Regionalnego Saint-Croix 25 radnych zatwierdziło decyzję o wycofaniu się z kontrowersyjnego raportu, bez sprzeciwu, a trzech radnych wstrzymało się od głosu. W poniedziałek podobne podejście powinno rozważyć województwo małopolskie (południe), stolica Krakowa.

Artykuł jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów Czytaj więcej Napięcia między Paryżem a Warszawą wokół kwestii praw LGBT

W Polsce od 2019 roku uchwałę podjęło około 100 samorządowców „Ideologia anty-LGBT” Lub „Karta Praw Rodziny”. Stanowią one jedną trzecią terytorium Polski i znajdują się głównie w południowo-wschodniej i wschodniej części kraju, tradycyjnie na obszarach najbardziej katolickich.

Bruksela wezwała wówczas do poszanowania demokracji i praw człowieka „Podstawowe Wartości Unii Europejskiej”Ponadto Komisja obiecała wykorzystać wszelkie udogodnienia w celu ochrony tych wartości. Ze swojej strony Ursula van der Leyen została upokorzona „Strefy nieludzkie”, który “Nie ma miejsca” W UE.

Przeczytaj opcję: „Ataki homoseksualne w Polsce nasilają się, ponieważ są tolerowane przez partię rządzącą”.

Świat z AFP