Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

15 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce

15 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce

Będąc członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, Polska odnotowała w ostatnich latach silny wzrost gospodarczy. Kraj strefy Schengen boryka się z wyjątkowo niską stopą bezrobocia i niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej w różnych sektorach.

Stopa bezrobocia w marcu 2024 r. wyniosła zaledwie 2,9% i była jednym z najniższych poziomów w Polsce w UE. Liczba ta maskuje jednak znaczne różnice pomiędzy sektorami. Rzeczywiście wiele sektorów ma trudności z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w rzemiośle, rzemiośle, edukacji, służbie zdrowia, produkcji i transporcie.

Raport EURES 2023 na temat niedoborów i nadwyżek siły roboczej w Polsce wskazuje 28 branż, które potrzebują pracowników. Zawody te często wymagają określonych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W obliczu tego niedoboru polscy pracodawcy mają trudności z rekrutacją pracowników posiadających niezbędne umiejętności. Jak wynika z badania ManpowerGroup, w 2023 r. 72% firm zgłosiło problemy z rekrutacją.

Podróże i imigracja
Kluczowe przedmioty skonfiskowane na lotnisku w Algierze w 2024 r

15 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce

Aby zrekompensować ten niedobór, polski rząd zachęca do imigracji wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Jednak imigrantom planującym pracę w Polsce zaleca się wybranie jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów, aby mieć największe szanse na szybkie znalezienie pracy. Oto lista 15 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce Najnowszy raport EURES.

 1. Budowlańcy
 2. Kierowcy zawodowi (pojazd ciężarowy/ciężarówka/autobus/tramwaj)
 3. Elektrycy budowlani i pokrewni
 4. Naprawia i obsługuje obrabiarki do obróbki metalu
 5. Spawacze i przecinarki palnikowe
 6. dachy
 7. Stolarze i stolarze
 8. Budowniczowie domów
 9. gotuje
 10. Księgowi i urzędnicy księgowi
 11. Współpracownicy Pracy Socjalnej
 12. Psychologowie
 13. Specjaliści zajmujący się nauczaniem, gdzie indziej niesklasyfikowani
 14. Nauczyciele dzieci ze specjalnymi potrzebami
 15. Nauczyciele szkół podstawowych/średnich/zawodowych

Wiza pracownicza dla osób spoza Europy

Warto podkreślić, że pomimo wzrostu napływu pracowników zagranicznych, Polska w dalszym ciągu boryka się ze znacznym zapotrzebowaniem na pracowników w niektórych sektorach. Według stanu na październik 2023 r. w Polsce pracuje około 1,3 mln migrantów, co stanowi prawie 7% aktywnej ludności kraju. Większość tych zagranicznych pracowników pochodzi z Ukrainy, Białorusi i Gruzji, przy czym znaczny wzrost stanowią obywatele krajów azjatyckich, zwłaszcza Indii.

READ  Polska i Korea Południowa zacieśniają więzi wokół kapusty kiszonej

Tendencję tę można wytłumaczyć niedoborem polskich pracowników – zauważa Krzysztof Inglot, założyciel agencji zatrudnienia pośrednictwa pracy. Sytuacja ta zwiększa zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych, szczególnie w sektorach produkcyjnym, spożywczym, e-commerce i logistycznym.

Obywatele UE/EOG i Szwajcarii mogą pracować w Polsce bez wizy. Natomiast obywatele krajów trzecich muszą uzyskać wizę pracowniczą. Procedura ta polega na uzyskaniu przez polskiego pracodawcę najpierw zezwolenia na pracę dla potencjalnego pracownika. Po wydaniu zezwolenia na pracę pracownik może ubiegać się o wizę pracowniczą w Ambasadzie RP.

Podróże i imigracja
W tym dniu istnieje ryzyko zamknięcia lotnisk w Paryżu