Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Wspólne pragnienie ustanowienia wzmocnionego dialogu politycznego

Witając Maroko jako gościa podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych 6 i 7 grudnia w Budapeszcie, Grupa Wyszehradzka (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) potwierdza chęć tchnięcia nowego życia w relacje z Królestwem w ramach wzmacniania dialog polityczny. Grupie Wyszehradzkiej (V4), która w tym roku obchodzi 30. rocznicę istnienia, przez lata udało się wyrobić sobie pozycję głównego sojuszu w Unii Europejskiej (UE), który broni interesów Europy Środkowej, jednocześnie otwierając się na resztę UE. świecie i zdywersyfikować swoje międzynarodowe partnerstwa. W tym sensie „V4” aspiruje obecnie do wzmocnienia relacji z Marokiem w różnych dziedzinach i podniesienia ich do rangi bogatego i wieloaspektowego partnerstwa strategicznego. Tym samym Grupa Wyszehradzka pragnie zrobić nowy krok w stosunkach z Królestwem, wiarygodnym partnerem Unii Europejskiej, który pod mądrym przywództwem Jego Królewskiej Mości Mohammeda VI dokonał w ostatnich latach wielu politycznych, dyplomatycznych i gospodarczych zdobyczy. która nadal wzmacnia swoje wpływy na poziomie międzynarodowym. Maroko cieszy się stabilnością polityczną i gospodarczą, a także atrakcyjnym klimatem biznesowym dla inwestorów zagranicznych, jest biegunem rozwoju regionalnego i pomostem między Afryką a Europą oraz posiada wszystkie atuty niezbędne do ustanowienia wyróżniających się relacji kooperacyjnych z „V4”, opartych na wzajemny szacunek i wzajemne interesy w celu wspólnego stawiania czoła aktualnym wyzwaniom. W tym kontekście stosunki między Marokiem a czterema krajami Europy Środkowej są skazane na obiecującą przyszłość, zwłaszcza że węgierska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej w okresie (2021-2022) koncentruje się na zacieśnieniu współpracy z Marokiem i pomyślnej realizacji trwają wspólne projekty z Królestwem. Dla Maroka zacieśnianie współpracy z „V4” wpisuje się w strategię dywersyfikacji partnerstw międzynarodowych inspirowaną wizją królewską. W ramach tej strategii Królestwo pracuje nad otwarciem się na nowe państwa członkowskie UE, a także na tradycyjnych partnerów w ramach bloku społecznego. Tak jest w przypadku tej międzyrządowej grupy, która od czasu powstania 15 lutego 1991 r. w węgierskim mieście Wyszehrad stale zyskiwała na znaczeniu i wpływie na europejskiej szachownicy. Początkowo „V4” powstała w celu przyspieszenia procesu integracji z Unią Europejską i NATO. Od czasu osiągnięcia tych celów odpowiednio w 1999 i 2004 r. Grupa Wyszehradzka nadal umacnia swoją pozycję w Unii Europejskiej, coraz bardziej stawiając się na różne priorytetowe kwestie 27 krajów. Z populacją około 64 milionów i wysokim i rosnącym średnim wskaźnikiem rozwoju społecznego, grupa ma również znaczną wagę gospodarczą w Unii Europejskiej. W zakresie współpracy międzynarodowej „V4” niekiedy rozszerza swoje działania o inne państwa członkowskie lub państwa spoza UE, w tzw. formatach „V4+”, zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi priorytetami Prezydencji grupy. Zarówno w ramach Unii Europejskiej, Grupy Wyszehradzkiej, jak i bilateralnie Maroko utrzymuje przyjazne stosunki z Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją, charakteryzujące się życzliwością i wzajemnym szacunkiem. Dialog polityczny między Królestwem a krajami Europy Środkowej już się w ostatnich latach wzmocnił, co doprowadziło do wzrostu wizyt na wysokim szczeblu i regularnych konsultacji politycznych. Współpraca Maroka z tymi czterema krajami znajduje odzwierciedlenie również na poziomie gospodarczym poprzez wspólne pragnienie ożywienia handlu i podniesienia inwestycji na wyższy poziom. Pragnienie to przejawia się w tworzeniu mieszanych komitetów gospodarczych, organizowaniu misji gospodarczych i handlowych oraz mnożeniu kontaktów między organami odpowiedzialnymi za reprezentowanie interesów gospodarczych obu stron. Relacje Królestwa z państwami „V4”, które nie przestają się rozszerzać, obejmują także takie obszary, jak bezpieczeństwo, obrona, energetyka, nauka, technologie jądrowe, sprawiedliwość i kultura. Ponadto poglądy Maroka, Polski, Czech, Węgier i Słowacji są zbieżne w wielu kwestiach międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dzięki tej pozytywnej dynamice w stosunkach Maroko i Grupa Wyszehradzka dążą do dalszego rozwoju dialogu politycznego i wzajemnie korzystnej współpracy.

READ  Nocny pociąg Wiedeń-Paryż powraca!