Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

„Wartości, które łączą Polaków”. Trybunał Prezydenta RP Andrzeja Duda

Współczesna polszczyzna ma popularne wyrażenie językowe „bronić jak wolność”, czyli „przemawiać definitywnie i zdecydowanie na rzecz punktu widzenia lub wartości”. Skąd ona pochodzi?

Odpowiedź jest jasna dla każdego, kto weźmie udział w naszych obchodach Narodowego Dnia Niepodległości 11 listopada. Jest wyrazem wartości, które jednoczą miliardy biegunów; Odzwierciedlając niezwykły entuzjazm naszych przodków, którzy wywalczyli suwerenny powrót do Polski w 1918 roku, 123 lata po jej złożeniu, na politycznej mapie Europy. Przypomina o ogromnym sukcesie, który do dziś napełnia nas radością i dumą; Świętowanie pracowitości i wiary zostało nagrodzone, ponieważ w żadnym momencie nie zaakceptowaliśmy dominacji trzech obcych imperiów absolutnych. Nasze własne suwerenne państwo – wspólny dom rządzony przez nas samych, mocna gwarancja naszych praw i wolności – jest świętą deklaracją, która potwierdza naszą nieocenioną korzyść. Przewaga, którą możemy zachować kosztem największych wyrzeczeń.

Wydarzeniem wyznaczającym początek polskiej historii był chrzest księcia Missco I w 966 roku. Od tego czasu nigdy nie ustaliśmy w naszym wkładzie w rozwój i bezpieczeństwo europejskiej rodziny niepodległych narodów. Robimy to z pełną świadomością własnych kultur i tradycji myśli politycznej oraz bogatą tradycją unikalnych doświadczeń historycznych.

Suwerenność. Historię naszej suwerenności – utraconej, a potem z wielkim trudem odzyskanej – odczuwamy zmieniający się świat, a wraz z nim sami, przez pryzmat wolności i jedności ponad wszystko. Nie wolno nam zapominać, że te dwie wielkie idee umożliwiły niegdyś narodziny i rozwój potęgi europejskiej na równi z Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Unia Europejska, Pakt Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone: nadal widzimy w nich podstawę naszej szczęśliwej przyszłości jako Unii Europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego i Stanów Zjednoczonych oraz warunki powodzenia zaangażowanych inicjatyw Polski na rzecz promować pokój i współpracę w Europie. Formy, które przyjdą, aby je wzmocnić, zwłaszcza trzy morza i dziewiąta inicjatywa bukareszteńska.

READ  Polska chce stać się największą potęgą militarną w Europie

Wolność, jedność i poszanowanie prawa to dla nas wartości fundamentalne, nierozłączne i uzupełniające się. Głęboko wierzę, że tylko opierając się na nim, społeczność europejska może stawić czoła fali kryzysów, które ją czekają. Wolność słowa, cyfrowe środowisko komunikacji, społeczna odpowiedzialność międzynarodowych korporacji i sektora finansowego Konkurencja planetarna w terenie, sztuczna inteligencja i eksploracja kosmosu – wiele wyzwań i zmian w dłuższej perspektywie, które zdeterminują miejsce Europy w świecie. Jeśli Europejczycy chcą się z tym zmierzyć, muszą współpracować. Muszą działać teraz.

Ta współpraca nigdy nie byłaby skuteczna, gdyby nie uwzględniono prawdziwego kształtu współczesnej Europy. Jego podstawową cechą są różnice i niepowtarzalność, które powstały na przestrzeni wieków. Jest uosobieniem naszej wyjątkowej, kreatywnej, wielowymiarowej i godnej pozazdroszczenia modelki. To właśnie ta wewnętrzna różnorodność przedstawia nas dzisiaj jako największy atut naszego kontynentu – ze wszystkimi tego konsekwencjami iw odniesieniu do integracji europejskiej.

Wiara. Polska jest dziś dynamicznie rozwijającym się krajem, który efektywnie wykorzystuje swoją ukochaną niepodległość i suwerenność. Stale zwiększamy nasze możliwości w obszarach usług, rolnictwa, infrastruktury energetycznej i bezpieczeństwa. Nawiązaliśmy silne kontakty biznesowe i przemysłowe z naszymi zachodnimi partnerami.

Jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej, co pomoże wzmocnić jej potencjał współpracy i konkurencji w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić jej granice, zwłaszcza w ostatnich miesiącach.

Polacy są przekonani, że przed związkiem otwierają się możliwości rozwoju i wewnętrznego wzmocnienia. Kierujemy się tymi samymi aspiracjami i przekonaniami, które dały życie ojcom założycielom Zjednoczonej Europy. Chcemy myśleć o sobie i przyszłych pokoleniach i pomóc je urzeczywistnić.

Andrzej Duda Prezydent RP