Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

W Polsce Trybunał Konstytucyjny uznał, że część traktatów europejskich jest niezgodna z Konstytucją

W czwartek 7 października polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre artykuły traktatów europejskich są niezgodne z konstytucją i podważają suwerenność kraju. „Organy europejskie działają poza ich kompetencjami”, – poinformowała prezes sądu Julia Przybylska.

Posunięcie to jest najnowszym wydarzeniem w długiej walce między Polską a Unią Europejską o kontrowersyjne reformy sądownictwa wprowadzone przez rządzącą konserwatywną nacjonalistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość. W ekwiwalencie mi Przylebska zawarła kilka artykułów Traktatu o Unii Europejskiej, które, jak stwierdziła, są niezgodne z polskim prawem wyższym, a następnie potępione „Interwencja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym”.

Ten artykuł jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów Przeczytaj także W Polsce widmo „Polixitu” budzi publiczną debatę

Rzecznik rządu Peter Mueller z zadowoleniem przyjął orzeczenie sądu, podkreślając, że zostało ono potwierdzone „Pierwszeństwo prawa konstytucyjnego nad innymi źródłami prawa”.. Jednak ten ostatni bierze pod uwagę tę decyzję „Nie dotyczy obszarów, w których UE delegowała uprawnienia traktatowe”, takich jak przepisy dotyczące konkurencji, handlu i ochrony konsumentów.

Prawo polskie ma pierwszeństwo przed prawem europejskim

Najwyższy organ prawny w kraju, który cztery razy z rzędu odkładał decyzję, podkreśla prymat prawa polskiego nad prawem europejskim i zbliża się do prawdziwej „polityki ustawodawczej”, stracha na wróble, którym od dawna wymachuje demokratyczna opozycja. I wkrótce Unia Europejska ogłosiła chęć skorzystania z niego do wszystkich narzędzi Utrzymać prymat prawa europejskiego.

Już w zeszłym miesiącu europejski komisarz odpowiedzialny za gospodarkę Paolo Gentiloni ostrzegał, że polski sąd może być „Nawóz” W sprawie wypłaty środków stymulacyjnych do Polski. Unia Europejska nie zatwierdziła jeszcze 23 mld euro dotacji i 34 mld euro tanich pożyczek planowanych dla tego kraju. Następnie polski rząd opisał uwagi pana Gentiloniego jako: “Szantaż”.

Od tego czasu urzędnicy europejscy jasno powiedzieli, że pieniądze mogą zostać wypłacone w przyszłym miesiącu, ale w zamian zostaną nałożone surowe warunki w zakresie poszanowania praworządności. W zeszłym miesiącu Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na Polskę dziennych kar pieniężnych do czasu wstrzymania reform sądownictwa.

READ  Jaki jest „obszar chroniony”, który Macron proponuje ustanowić w Kabulu?
Ten artykuł jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów Przeczytaj także W kwestii praworządności UE zwiększa presję na Polskę

Spór z Brukselą dotyczył w szczególności nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów, który zdaniem Unii Europejskiej poważnie zagraża niezależności polskiego sądownictwa. Istnieją jednak inne kwestie sporne, w tym powoływanie i przenoszenie sędziów bez ich zgody do różnych sądów lub wydziałów tego samego sądu. Polska stwierdziła, że ​​reformy są konieczne, aby wykorzenić korupcję w wymiarze sprawiedliwości, i zignorowała tymczasowe zarządzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu stosowania tego systemu dyscyplinarnego.

„Nie będzie Polexitu”

Konflikt ten wzbudził obawy o ewentualne wyjście Polski z Unii Europejskiej, co mogłoby wpłynąć na stabilność tej wspólnoty narodów. W zeszłym miesiącu Jarosław Kaczyński, szef PiS, odrzucił ten pomysł, mówiąc, że Polska chce tylko skończyć“dezorientacja” z Unii Europejskiej. „Nie będzie Polixite (…) Wyraźnie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej” Kaczyński powiedział.

Polacy są bardzo entuzjastycznie nastawieni do Unii Europejskiej, ponad 80% z nich popiera członkostwo w Unii Europejskiej, która dała ich krajowi miliardy euro dotacji i wszystkie dochody, stymulując jego rozwój od czasu akcesji w 2004 roku.

Ten artykuł jest zarezerwowany dla naszych subskrybentów Przeczytaj także Nowa przepustka między Polską a Brukselą w sprawie praworządności

Jednak stosunki między Warszawą a Brukselą stały się napięte od czasu objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlicki wezwał niedawno do „radykalne rozwiązania” W konflikcie między Polską a Unią Europejską. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i odeszli” Czy powiedział.

Świat z AFP