Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

W Polsce gminy te sprytnie uchylają uchwały anty-LGBT

„Pieniądze tłumią ideologię […]. Cały trik polega na tym, żeby nie stracić twarzy”, Polska uruchamia liberalny tygodnik Polityka O tych sejmikach gminnych, regionalnych czy regionalnych, które jeden po drugim uchylają niekorzystne dla LGBTQI uchwały, które przyjęły trzy, cztery lata temu.

Tendencję zapoczątkowało województwo świtnik na wschodzie kraju, podejmując uchwałę o zadeklarowaniu swojej wspólnoty. „Bez ideologii LGBT” W marcu 2019 roku pomysł został przyjęty, ostatecznie obejmując jedną trzecią terytorium kraju. Atlas nienawiści, Inicjatywa założona przez czterech obrońców praw człowieka.

Decyzje te wywołały wielkie wstrząsy na poziomie krajowym i międzynarodowym. W Brukseli wszczęli przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Nasiliły się groźby zawieszenia związków partnerskich Niewydatkowanie funduszy spójności UE. To wystarczy, aby zachęcić wiele miejsc do odwrotu.

Podobnie jak województwo białostockie, w 2019 roku przyjęła tekst zniszczenia „Idee i praktyki godzące w godność człowieka i przyczyniające się do poniżania dzieci”, Pamiętać Polityka. Niedawno wybrani urzędnicy strefy zostali wezwani zdalnie „Nadzwyczajna sesja, pytania budżetowe”. Chyba że nagle A „Projekt uchwały” pojawił się i nosił”Zasady horyzontalne i poszanowanie zasady niezależności”. Z wyjątkiem lokalnych urzędników z PiS (PiS), ultrakonserwatywnej partii rządzącej w Polsce, która w dużej mierze dominuje w radach miejskich na wschodzie i południowym wschodzie kraju, nikt nie wie o zmianie programu.

Obrona Jana Pawła II

Svitnik to sama słynna gmina „Nagle został zwolennikiem „Ochrona podstawowych praw i wolności””, Bezceremonialnie, w grudniu 2022 r. Inni robią to incognito. Rejon konskowolski uchylił swoją uchwałę w radzie gminy, „Podnieście rękę, bez żadnego dokumentu ani głosu”.

Jeszcze inni cofnęli się do obrazu Jana Pawła II i anulowali „Rezolucje anty-LGBT” i przy okazji przyjął nowy tekst, tym razem pod patronatem Papieża. „Narracja anty-LGBT zaczęła słabnąć i zagrażać finansowaniu i planom inwestycyjnym władz lokalnych, więc wybrani przez nią urzędnicy wymyślili nową. Cytowane przez Jakuba Gavrona, współtwórcę Atlasu nienawiści Polityka.