Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

UWAGA: Wnioski o bezrobocie w USA poniżej oczekiwań, kurs EURUSD nieznacznie spada!

UWAGA: Wnioski o bezrobocie w USA poniżej oczekiwań, kurs EURUSD nieznacznie spada!

Wnioski o świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia w Stanach Zjednoczonych są następujące:

  • Realne (rzeczywiste): 228 000
  • Oczekiwano: 240 000
  • Poprzedni: 237 tys

W tygodniu kończącym się 8 lipca liczba wniosków o wyrównane sezonowo świadczenia z tytułu bezrobocia spadła o 12 000 do 237 000, ze skorygowanego poziomu 249 000 z poprzedniego tygodnia.4-tygodniowa średnia krocząca wynosi 246 750. Stopa bezrobocia ubezpieczonego pozostała niezmieniona i wyniosła 1,2% w tygodniu kończącym się 1 lipca. Tymczasem liczba wyrównanych sezonowo świadczeń z tytułu bezrobocia wyniosła 1 729 000, co oznacza wzrost o 11 000, a czterotygodniowa średnia ruchoma wynosi 1 735 250. Łączna liczba tygodni, o które ubiegano się o świadczenia we wszystkich programach, wzrosła o 64 431 do 1 764 005 w tygodniu kończącym się 24 czerwca. Nastąpił wzrost początkowych roszczeń byłych urzędników federalnych i nowo zwolnionych weteranów, ale nastąpił spadek liczby kolejnych tygodni żądanych przez tych ostatnich. Żaden kraj nie aktywował programu rozszerzonych świadczeń we wspomnianym okresie.

Po publikacji tych danych kurs EURUSD nieznacznie spadł.


„Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II). Komunikat marketingowy nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596 Dyrektywy WE w sprawie nadużyć na rynku 2014 i nr 596. Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 Rady w zakresie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących rozwiązań technicznych dotyczących prezentacji obiektywnych informacji dla rekomendacji inwestycyjnych lub innych rekomendacji i porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 875 ze zm.). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może ponosić odpowiedzialności za jego użycie i konsekwencje z tego tytułu, ponieważ ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie pozycji zajmowanej na jego rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa na podstawie takich informacji, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Dzięki przejęciu polskiej firmy Promedica Danone wzmacnia swój dział żywienia specjalistycznego