G艂odni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o kt贸rych chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej

US Open: Wska藕niki wahaj膮 si臋 co do kierunku rozwoju kilku danych po publikacji.馃攷

US Open: Wska藕niki wahaj膮 si臋 co do kierunku rozwoju kilku danych po publikacji.馃攷

 • Wall Street otworzy艂a si臋 nieco wy偶ej.
 • Solidne dane z ISM i Services PMI.
 • Dyrektor finansowy Insuletu (PODD.US) Opuszcza swoje stanowisko i do艂膮cza do firmy z bran偶y opieki zdrowotnej 3M (MMM.US).

G艂贸wne indeksy Wall Street rozpocz臋艂y dzie艅 od wzrost贸w, a w 艣rod臋 otworzy艂y si臋 wy偶ej. Wynika to z danych wskazuj膮cych na spowolnienie na rynku pracy oraz spadek rentowno艣ci ameryka艅skich obligacji skarbowych z ostatnich wieloletnich maksim贸w. Zwi臋kszy艂o to zaufanie inwestor贸w. Dow Jones Industrial Average wzr贸s艂 o 0,12%, S&P 500 otworzy艂 si臋 o 0,08% wy偶ej, a Nasdaq Composite wzr贸s艂 na otwarciu o 0,30%.

殴r贸d艂o: XStation 5

Indeks mened偶er贸w zakup贸w (PMI) i dane ISM

Pocz膮tkowe wzrosty zosta艂y wymazane po tym, jak dobre dane ISM i PMI z USA by艂y bliskie oczekiwaniom, ale nadal wskazywa艂y na ekspansj臋 w sektorze. Takie dane, wraz z danymi JOLTS, z pewno艣ci膮 wzmacniaj膮 argumenty Fed za ponownym rozwa偶eniem podniesienia st贸p procentowych i utrzymania ich na wy偶szym poziomie przez d艂u偶szy okres. Z drugiej strony warto odnotowa膰 gwa艂towny spadek nowych zam贸wie艅, co mo偶e niepokoi膰, gdy偶 wskazuje, 偶e zr贸wnowa偶ony popyt mo偶e nie potrwa膰 d艂ugo.

Us艂ugi ISM w USA we wrze艣niu:

 • Rzeczywisty PMI: 53,6 (oczekiwany: 53,5, poprzedni: 54,5)
 • Rzeczywiste zatrudnienie: 53,4 (Prognoza: -, Poprzednia: 54,7)
 • Rzeczywiste zap艂acone ceny: 58,9 (oczekiwane: -, poprzednie: 58,9)
 • Rzeczywiste nowe zam贸wienia: 51,8 (oczekiwane: -, poprzednie: 57,5)

Dzi艣 rano opublikowane zosta艂y tak偶e wska藕niki PMI dla us艂ug UE. Liczby by艂y na og贸艂 lepsze od oczekiwanych i wy偶sze od wst臋pnych, ale 艣rednio gorsze ni偶 w Stanach Zjednoczonych. Kr贸tko po publikacji warto艣膰 dolara ameryka艅skiego spad艂a w stosunku do euro i funta.

 • Hiszpania: 50,5 (oczekiwane: 49,6; poprzednie: 49,3)
 • W艂ochy: 49,9 (oczekiwane: 50; poprzednie: 49,8)
 • Francja: 44,4 (oczekiwane: 43,9; poprzednie: 46)
 • Niemcy: 50,3 (oczekiwane: 49,8; poprzednie: 47,3)
 • Strefa euro: 48,7 (oczekiwane: 48,4; poprzednie: 47,9)
 • Wielka Brytania: 49,3 (oczekiwane: 49,5; poprzednie: 47,2)

Raport ADP

We wrze艣niu ameryka艅ski sektor prywatny utworzy艂 zaledwie 89 000 miejsc pracy, znacznie poni偶ej oczekiwa艅 i stanowi najwolniejszy wzrost od stycznia 2021 r. S艂abe wyniki rynku pracy w po艂膮czeniu ze znacznym spadkiem p艂ac w zesz艂ym roku sugeruj膮, 偶e Fed mo偶e to mie膰. Wi臋ksza elastyczno艣膰 w op贸藕nianiu dalszych podwy偶ek st贸p procentowych. Do spowolnienia przyczyni艂y si臋 g艂贸wnie du偶e firmy, odwracaj膮c zyski z poprzedniego miesi膮ca.

G艂贸wne wiadomo艣ci

 • Wed艂ug g艂贸wnego ekonomisty S&P Williamsona, gospodarka ameryka艅ska wykazuje oznaki spowolnienia po okresie wzrostu, kt贸ry mia艂 miejsce wcze艣niej tego lata, przy utrzymuj膮cej si臋 presji inflacyjnej w sektorze us艂ug.
 • Izba g艂osowa艂a za usuni臋ciem republikanina Kevina McCarthy鈥檈go ze stanowiska spikera Izby, co stanowi znacz膮cy krok po jego niedawnej wsp贸艂pracy z Demokratami, aby unikn膮膰 zawieszenia dzia艂alno艣ci rz膮du.
 • Rosja planuje wkr贸tce z艂agodzi膰 zakaz eksportu oleju nap臋dowego, poda艂 Kommiersant, a wicepremier Aleksander Nowak podkre艣li艂 skuteczno艣膰 obecnych ogranicze艅.

Wiadomo艣ci Firmowe

Wade McMillan rezygnuje z funkcji dyrektora finansowego Insulet Corp (PODD.US) 20 pa藕dziernika obj膮艂 stanowisko dyrektora finansowego jednostki opieki zdrowotnej 3M (MMM.US), kt贸ra do ko艅ca 2023 r. zostanie podzielona na odr臋bn膮 sp贸艂k臋 gie艂dow膮. Jednostka ta specjalizuje si臋 w opatrywaniu ran, piel臋gnacji jamy ustnej i technologii medycznej. Chocia偶 firma Insulet podtrzyma艂a swoj膮 roczn膮 prognoz臋 sprzeda偶y, potwierdzi艂a r贸wnie偶, 偶e jej dyrektor ksi臋gowa, Lauren Budden, b臋dzie pe艂ni膰 funkcj臋 tymczasowego dyrektora finansowego do czasu wybrania sta艂ego zast臋pcy.

殴r贸d艂o: XStation 5

鈥濶iniejszy materia艂 stanowi komunikacj臋 marketingow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮cej dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MiFID II). Komunikaty marketingowe nie stanowi膮 rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub proponuj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz rozporz膮dzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮ce Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie standard贸w i technik regulacyjnych odnosz膮cych si臋 do rozwi膮za艅 technicznych s艂u偶膮cych obiektywnemu przedstawianiu rekomendacji inwestycyjnych lub innych zalecanych informacji lub informacji inwestycyjnych propozycji strategii oraz ujawniania prywatnych interes贸w lub przes艂anek konfliktu interes贸w lub udzielania innych porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Journal des Lois 2019, sekcja 875 ze zm.). Wszelkie informacje, analizy i szkolenia maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny i nie nale偶y ich interpretowa膰 jako porady, rekomendacji, zach臋ty do inwestowania lub zaproszenia do zakupu lub sprzeda偶y produkt贸w finansowych. XTB nie mo偶e zosta膰 poci膮gni臋te do odpowiedzialno艣ci za wykorzystanie i wynikaj膮ce z tego konsekwencje, poniewa偶 ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie transakcji dokonywanych na jego rachunku handlowym XTB. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji i w zwi膮zku z tym wszelkie decyzje podj臋te w zwi膮zku z potencjalnym zakupem lub sprzeda偶膮 kontrakt贸w CFD le偶膮 wy艂膮cznie w gestii inwestora ko艅cowego. Powielanie lub rozpowszechnianie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci tych informacji do cel贸w komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki uzyskane w przesz艂o艣ci niekoniecznie wskazuj膮 na wyniki w przysz艂o艣ci, a ka偶dy, kto dzia艂a w oparciu o takie informacje, robi to na w艂asne ryzyko. Kontrakty CFD s膮 z艂o偶onymi instrumentami i nios膮 ze sob膮 wysokie ryzyko szybkiej utraty kapita艂u z powodu d藕wigni finansowej. 79% rachunk贸w inwestor贸w detalicznych odnotowuje straty pieni臋偶ne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powiniene艣 upewni膰 si臋, 偶e rozumiesz, jak dzia艂aj膮 kontrakty CFD i 偶e jeste艣 w stanie ponie艣膰 potencjalne ryzyko utraty pieni臋dzy. W przypadku rachunku ograniczonego ryzyka ryzyko straty ogranicza si臋 do zainwestowanego kapita艂u.

READ  Polska przygotowuje si臋 do walki o europejskie wsparcie