Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Umowa podpisana między Turcją a Polską w sprawie sprzedaży 24 uzbrojonych dronów

Podpisana między Turcją a Polską umowa o sprzedaży 24 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2 po raz kolejny zwróciła uwagę na Turcję. Uzbrojone drony Bayraktar TB2, które zostały sprzedane do Kataru, Libii, Ukrainy i Azerbejdżanu, po tej umowie po raz pierwszy będą eksportowane do państwa członkowskiego NATO i Unii Europejskiej. Wzrastające międzynarodowe zainteresowanie tureckimi uzbrojonymi dronami i preferencje Polski dla tej platformy ma kilka przyczyn.

Przede wszystkim, dzięki efektywnemu wykorzystaniu w realnym środowisku bojowym i znakomitym wynikom, wyroby tureckiego przemysłu obronnego stały się wysoce konkurencyjnymi systemami uzbrojenia na rynku międzynarodowym. Wśród tych produktów największą popularnością cieszą się tureckie drony uzbrojone i bezzałogowe statki powietrzne. Niezwykły sukces systemów Bayraktar TB2 w różnych środowiskach konfliktowych, takich jak Syria, Libia i wreszcie Górski Karabach, był szczytem zainteresowania międzynarodowego. Nieskuteczność rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, które uważano za superzdolne, przeciwko Bayraktarowi TB2 wywołała nowe dyskusje nawet w kontekście doktryn sił zbrojnych.

Doświadczenia tureckich dronów uzbrojonych i bezzałogowych statków powietrznych pokazały, że mogą one wykonywać nie tylko zadania rozpoznawcze, rozpoznawcze i wywiadowcze, ale także inne zadania, takie jak usuwanie systemów obrony przeciwlotniczej czy neutralizowanie wrogich jednostek pancernych.

Kolejnym ważnym aspektem, który sprawia, że ​​produkty tureckiego przemysłu obronnego są konkurencyjne na międzynarodowym rynku obronnym, jest oferowanie przez niego skutecznych rozwiązań. Pomimo znacznej przewagi UAV i UAV wyprodukowanych w USA w państwach członkowskich NATO, wiadomo, że systemy te są drogie, nawet do użytku w USA.

Z drugiej strony ścisłe kontrole i przeszkody w eksporcie tego typu produktów zgodnie z prawem amerykańskim mają również odstraszający wpływ na kraje dokonujące zakupu. Z drugiej strony tureckie systemy UAV i UAV oferują przystępne możliwości zakupu.

Umowa między Turcją a Polską może mieć konsekwencje geopolityczne wykraczające poza samą sprzedaż broni. Przede wszystkim członkostwo Polski w NATO umożliwia nie tylko rozwój relacji między Turcją a Sojuszem, ale także wzmocnienie ducha współpracy w ramach NATO.

READ  Jak dziś oglądać Stage Eight w Internecie i w telewizji?

Z drugiej strony fakt, że Polska, podobnie jak Ukraina, uważa Rosję za największe zagrożenie, to kolejny powód, dla którego ta sprzedaż jest ważna. Sprzedaż drona TB2 do Polski po Ukrainie to konkretny krok wbrew rosyjskiej polityce. W tym sensie zwiększenie i poprawa zdolności sąsiada Rosji i jej sojuszników, Turcji, będzie wskazywać, że pole działania Rosji nie jest szerokie. Choć Rosja pod tym względem odnosi się krytycznie do Turcji, to warto również zauważyć, że Ankara ignoruje tę krytykę.