Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Szwajcaria twierdzi, że chce omówić wyniki ukraińskiego szczytu pokojowego z Rosją

Szwajcaria twierdzi, że chce omówić wyniki ukraińskiego szczytu pokojowego z Rosją

Dwa lata po rozpoczęciu wojny na pełną skalę dynamika zachodniej pomocy dla Kijowa traci dynamikę: nowo przekazana pomoc w okresie od sierpnia 2023 r. do stycznia 2024 r. jest niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Według najnowszego raportu Instytutu Kilońskiegoopublikowany w lutym 2024 r. Tendencja ta może się utrzymać, ponieważ Senat Stanów Zjednoczonych ma trudności z przyjęciem pomocy, a Unia Europejska ma trudności z przekazaniem pomocy w wysokości 50 miliardów dolarów w dniu 1każdy luty 2024 r. w związku z węgierską blokadą. Należy pamiętać, że te dwa pakiety pomocowe nie zostały jeszcze uwzględnione w najnowszej ocenie Instytutu Kilońskiego, która kończy się w styczniu 2024 r.

Dane niemieckiego Instytutu wskazują, że liczba darczyńców maleje i koncentruje się wokół podstawowej grupy krajów: Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz krajów Europy Północnej i Wschodniej, które obiecują zapewnić znaczną pomoc finansową i zaawansowaną broń. Łącznie od lutego 2022 r. państwa wspierające Kijów zadeklarowały przekazanie co najmniej 276 mld euro na poziomie wojskowym, finansowym lub humanitarnym.

W liczbach bezwzględnych najbardziej hojne okazały się kraje najbogatsze. Zdecydowanie największym darczyńcą są Stany Zjednoczone, które ogłosiły pomoc na kwotę ponad 75 miliardów euro, w tym 46,3 miliarda euro na pomoc wojskową. Kraje Unii Europejskiej ogłosiły pomoc dwustronną (64,86 mld euro) i wspólną pomoc z funduszy unijnych (93,25 mld euro), w sumie na kwotę 158,1 mld euro.

Kiedy połączymy te wkłady z PKB każdego kraju-darczyńcy, ranking ulegnie zmianie. Stany Zjednoczone spadły na dwudzieste miejsce (0,32% swojego PKB), czyli daleko w tyle za krajami sąsiadującymi z Ukrainą czy byłymi zaprzyjaźnionymi republikami Związku Radzieckiego. Estonia przoduje pod względem pomocy w porównaniu z PKB wynoszącym 3,55%, za nią plasują się Dania (2,41%) i Norwegia (1,72%). Pozostałą piątkę uzupełniły Litwa (1,54%) i Łotwa (1,15%). Trzy państwa bałtyckie, z których wszystkie graniczą z Rosją lub jej sojuszniczą Białorusią, należą do najhojniejszych darczyńców od początku konfliktu.

READ  Unia Europejska wysyła na Ukrainę pociski o wartości 1,1 mld euro

W rankingu procentowego PKB Francja zajmuje dwudzieste siódme miejsce z przeznaczeniem 0,07% swojego PKB, za Grecją (0,09%). Pomoc udzielana przez Paryż od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę systematycznie spada – w kwietniu 2023 r. Francja zajmowała dwudzieste czwarte miejsce, a latem 2022 r. – trzynaste.