Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Saint-Gobain sprzedaje wyspecjalizowaną działalność dystrybucyjną w Polsce

(AOF) – Saint-Gobain poinformowało o podpisaniu umowy sprzedaży Tadmar, firmy zajmującej się dystrybucją instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i sanitarnych w Polsce, polskiej spółce 3W. Ta sprzedaż oznacza wyjście Saint-Gobain z działalności dystrybucyjnej w Polsce i jest częścią strategii ciągłego doskonalenia portfolio grupy, zgodnie z celami planu „Grow & Impact”.

Tadmar osiągnął w 2021 roku obroty rzędu 100 milionów euro. Firma posiada około 50 punktów sprzedaży i dwa centra logistyczne i zatrudnia 460 osób.

Zamknięcie tej transakcji podlega zatwierdzeniu przez polski organ ochrony konkurencji i konsumentów i ma nastąpić do końca 2022 roku.

© AOF

Informacje AOF reprodukowane na Capital.fr pochodzą z Serwisu Informacyjnego AOF. Informacje te są chronione prawami własności intelektualnej należącymi do OPTION FINANCE SAS, wydawcy serwisu informacyjnego giełdy AOF w czasie rzeczywistym, oraz jego akcjonariuszy. W związku z tym wszelkie kopiowanie, kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, przesyłanie, redystrybucja, tłumaczenie, wykorzystywanie komercyjne lub nie, tworzenie łącza hipertekstowego lub ponowne wykorzystywanie w jakikolwiek sposób wymaga uprzedniej pisemnej zgody OPTION. FINANCE SAS I WSPÓŁPRACOWNICY. Z AOF można się skontaktować pod następującym adresem [email protected] OPTION FINANCE SAS zbiera swoje dane ze źródeł, które uważa za najbezpieczniejsze. Jednakże, z zastrzeżeniem rażącego niedbalstwa, OPTION FINANCES SAS i jej współpracownicy w żaden sposób nie gwarantują braku błędów i wad, nawet ukrytych, ani wyczerpującego charakteru lub niezgodności jakiegokolwiek wykorzystania takich danych, a OPTION FINANCE SAS lub jest współtwórcą i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub przerwy, które mogą mieć wpływ na dostęp do nich. Użytkownik usługi OPTION FINANCE SAS będzie korzystał z danych AOF na własne ryzyko i musi chronić OPTION FINANCE SAS i jej współpracowników przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z takiego wykorzystania.