Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Ropa odrabia straty po poprzednich spadkach.

Ropa odrabia straty po poprzednich spadkach.

Ropa naftowa odnotowała dziś spadek nawet o 3%. Ceny ropy naftowej znalazły się pod presją po rozczarowujących danych handlowych z Chin, które pokazały większą niż oczekiwano słabość popytu na chińskie produkty, jak również w chińskiej gospodarce. Jednak spadki zatrzymały się wczesnym popołudniem i byki zaczęły przejmować kontrolę. Dzienny spadek został już prawie całkowicie wymazany, a ropa Brent i WTI spadły zaledwie o 0,3% w ciągu dnia.

Arabia Saudyjska powiedziała dziś po południu, że będzie nadal wspierać proaktywne wysiłki OPEC+ w celu zapewnienia stabilności na rynkach ropy. Ponieważ jednak nie było natychmiastowej reakcji rynku na ten komunikat, trudno powiedzieć, czy to był powód odwrócenia na rynku ropy.

West Texas Intermediate (OIL.WTI) prawie w pełni odbudował się po poprzednich spadkach i ponownie testuje obszar oporu 82-83 USD. Przełamanie powyżej tego obszaru otworzy drogę do ewentualnego testu kluczowego poziomu 86,50 USD. źródło: xStation5.

Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporządzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do standardów i technik regulacyjnych odnoszących się do technicznych metod obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub proponujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienie szczególnych interesów lub przesłanek wskazujących na istnienie konfliktu interesów lub jakiekolwiek inne doradztwo, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie ponosi odpowiedzialności za jego użycie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie zajmowanej pozycji na swoim rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa na podstawie takich informacji, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Geka świętuje rozbudowę swojej siedziby w Bechhofen w Niemczech