Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Ropa naftowa spada, ponieważ UE szuka rosyjskiego pułapu cenowego na poziomie 65-70 USD

Ropa spadła dziś po doniesieniach, że Unia Europejska rozważa ograniczenie ceny rosyjskiej ropy do przedziału 65-70 dolarów za baryłkę. Taki ruch byłby zgodny z wczorajszymi doniesieniami medialnymi, że cena maksymalna może wynieść 60 USD/bbl lub nawet 70 USD/bbl. Jednak nadal istnieją nieporozumienia między państwami członkowskimi UE, a decyzja dotycząca pułapu cenowego musi być jednomyślna, jeśli UE ma ją przyjąć. Co ciekawe, pułap 65-70 USD za baryłkę nie byłby pułapem cen rosyjskiej ropy, ponieważ standard rosyjskiego Uralu jest obecnie sprzedawany z dyskontem o ponad 20 USD za baryłkę w porównaniu z Brent. Jeśli jednak zostanie wdrożony, zostanie nałożony limit na cenę rosyjskiej ropy w przypadku ewentualnego wzrostu cen.West Texas Intermediate (OIL.WTI) spadł i przetestował obszar wsparcia w regionie 80 USD, po doniesieniach mediów o możliwym pułapie ceny rosyjskiej ropy między 65 a 70 USD. źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporządzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie technik regulowania norm dotyczących warunków technicznych obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub zaproponowanie strategii inwestycyjnej oraz ujawnienie szczególnych interesów, przesłanek wskazujących na występowanie konfliktu interesów lub wszelkie inne porady, w tym w zakresie Doradztwo inwestycyjne, czyli ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie usługami finansowymi. Narzędzia. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie ponosi odpowiedzialności za jego użycie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie zajmowanej pozycji na swoim rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa na podstawie takich informacji, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Na zdjęciach - Konwój Solidarności na stadion Reims na ukraińskiej drodze