Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Przełamanie: EURUSD spadł po danych PCE

Przełamanie: EURUSD spadł po danych PCE

14:30 – Stany Zjednoczone, zestaw danych za kwiecień.

  • Podstawowy wskaźnik PCE. Rzeczywiste: +4,7% rocznie Oczekiwany: +4,6% rocznie Np.: +4,6% rocznie
  • dochód osobisty. Realne: +0,4% m/m. Oczekiwano: +0,4% mama. Poprzednio: +0,3% m/m.
  • wydatki osobiste. Rzeczywiste: +0,5% miesięcznie. Oczekiwany: +0,3% mama. Poprzednie: +0,0% miesięcznie.

14:30 — Stany Zjednoczone, zamówienia na dobra trwałego użytku w kwietniu.

  • główne dane. Rzeczywisty: +1,1% m/m. Prognoza: -1,0% m/m. Poprzedni: +2,8% mama.
  • Z wyjątkiem transportu. Rzeczywiste: -0,2% m/m. Oczekiwano: +0,0% m/m. Poprzednio: +0,2% m/m.

Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporządzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do standardów i technik regulacyjnych odnoszących się do technicznych metod obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub proponujących strategia inwestycyjna oraz ujawnienie szczególnych interesów lub przesłanek wskazujących na istnienie konfliktu interesów lub jakiekolwiek inne doradztwo, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może ponosić odpowiedzialności za jego użycie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ inwestor końcowy pozostaje jedynym decydentem dotyczącym pozycji zajmowanej na jego rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa w oparciu o takie informacje, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Poznaj fakty, które wyróżniły Sens w 2022 roku