Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Praktyczny przewodnik dla firm reprezentujących Francuzów w Polsce

Konsultanci dyplomatyczni, ambasady, konsulaty, UFE, ADFE, AFE பல Czy czujesz się zagubiony wśród wielu organizacji reprezentujących Francuzów mających siedzibę poza Francją, z których część kryje się za akronimami? Do kogo zwrócić się o odnowienie paszportu, akt małżeństwa, informacje podatkowe lub jednorazową pomoc?

Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który pozwoli Ci znaleźć w Polsce odpowiedniego mówcę do swoich potrzeb, poza przynależnością polityczną do niektórych organizacji reprezentujących „jednostkę”, Francuzów mieszkających za granicą.

Staraliśmy się przytaczać tylko ważne wydarzenia. Zacznijmy od najbardziej możliwego do zidentyfikowania.

1 – Ambasada lub Rząd Francji w Polsce

 • Główna postać Ambasada Dyplomatyczny przede wszystkim.
 • Reprezentuje rząd, a zwłaszcza głowę państwa francuskiego wobec władz polskich.
 • Później ambasada promowała Francję gospodarczo, kulturowo lub naukowo.
 • Wreszcie ambasada ma do odegrania rolę w doradzaniu, informowaniu i pomaganiu obywatelom francuskim w różnych dziedzinach. Zdrowie, edukacja, rodzina, emerytura, małżeństwo, ubezpieczenie społeczne, pomoc finansowa w razie trudności, zasiłki dyplomatyczne itp.

Ambasada Rady ds. Bezpieczeństwa i Działań Społecznych (CCPAS): Co to jest?

 • Pomoc Może być zarezerwowany dla Francuzów mieszkających za granicą pod pewnymi warunkami.
 • Rada Ambasady ds. Bezpieczeństwa i Działań Społecznych (CCPAS) spotyka się raz w roku Propozycje przyznania pomocy społecznej obywatelom francuskim zamieszkałym w Polsce i kwalifikującym się do programu: Dzieci niepełnosprawne, osoby starsze z ograniczonymi zasobami oraz dzieci w niebezpieczeństwie.

2 – Ambasada lub Urząd Miasta Francuzów mieszkających za granicą

Pod zwierzchnictwem ambasadora przywódca Ambasada Warszawy Zarządza wszystkimi obywatelami francuskimi zamieszkałymi w Polsce. Jest to w pewnym sensie „ratusz Francuzów mieszkających za granicą”.

 • Jego funkcje i możliwości: Stan cywilny, stypendia, wybory, spis ludności, adopcja, sprawy socjalne, wizy, sprawy wojskowe itp..

Ambasada Warszawy : ul. Begna 1, 00-477 Versovi

+48 22 529 30 00 (Standard)

Konsul Generalny: Anna Schmidt-Rio

+48 (12) 424 53 00

3 – Agencje dyplomatyczne w regionie

Sześć agencji ambasadowych transmituje francuską obecność w całej Polsce, na czele z Ambasadą Honorową.

 • Może pochodzić z Ambasady Honorowej narodowość francuska lub polska I nie są zawodowymi dyplomatami, więc jednocześnie wykonują swoją podstawową działalność zawodową.
 • Ambasadorzy honorowi odgrywają ważną rolę, ponieważ mają prawdziwą wiedzę w terenie i są w bliskim kontakcie ze swoimi towarzyszami w regionach.
 • W sposób określony mogą ustanowić akty życia, pełnomocnictwa, wystawienie aktu małżeństwa itp.
READ  Dodatkowe szczepienia w UE, troska w Polsce... Aktualizacja o epidemii

Zdobądź nowy dowód osobisty w Polsce

Aby ułatwić procedury : Wycieczki po ambasadzie

 • Wycieczki dyplomatyczne organizowane są przez cały rok w celu ułatwienia odnowienia paszportów biometrycznych i zabezpieczenia krajowych dowodów osobistych bez konieczności wizyty w Ambasadzie Francji w Warszawie (pamiętaj, że kryzys zdrowotny spowolnił te podróże)..
 • Szef Ambasady w Warszawie z wizytą w Ambasadach Honorowych Ułatwienie procedur obywatelom francuskim mieszkającym w regionach.

Kim jest 6 Honorowych Ambasadorów Polski?

 • Honorowy Ambasador Francji w Gwinei Alain Mombard

+48 606 45 45 50

 • Ambasada Honorowa Francji w Łodzi, Alija Pine

+48 505 104 817

 • Honorowy Ambasador Francji w Bosnanie Igor Krasovsky

+48 61 851 94 90

 • Szczecin, Honorowy Ambasador Francji przy Pierre-Frédéric Weber

+48 517 594 456

 • Ambasada Francji w Annie Kraszka-Darylon, Katowice

+48 607 940 994

 • Richard Kopiński, Honorowy Ambasador Francji we Wrocławiu

+48 515 155 538

paszport francuski

Aby ułatwić procedury : Rejestracja Francuzów mieszkających poza Francją

Dlaczego warto się zarejestrować Rejestracja Francuzów mieszkających poza Francją W Ambasadzie Francji w Polsce?

 • Ta procedura upraszcza Twoje procedury administracyjne w Polsce, a mianowicie: rejestrację list wyborców dyplomatycznych, żądanie dokumentów tożsamości, wzmiankę o zawiadomieniach o kontaktach w nagłych wypadkach, zasiłek na dziecko uczęszczające do szkoły we francuskiej firmie, wyjazdy dyplomatyczne itp..
 • Odbywa się to w kilka minut, wypełniając formularz online: Zaloguj się | usługa-public.fr
 • Po rejestracji otrzymasz jeden NUMIC: 8-cyfrowy unikalny kod Odpowiada to numerowi identyfikacyjnemu ambasady.
 • Z rejestrem Francuzów mieszkających poza Francją możesz: Zarejestruj się na liście wyborców Do 2 marca 2022 do głosowania w wyborach prezydenckich.
Rejestracja Francuzów mieszkających poza Francją NUMIC
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307

Wybrani przez Ciebie przedstawiciele

1 – Doradcy Francuzów mieszkających za granicą: Twoi lokalni wybrani przedstawiciele

 • Doradcy Francuzów mieszkających za granicą, (Nazwa „Doradca dyplomatyczny” została następnie zmieniona w następstwie przepisów dotyczących zaangażowania w życie lokalne i bliskości wybieranych urzędników (przyjęta 26 listopada 2019 r.).
 • Wybrany na 6 lat przez Francuzów mieszkających poza Francją w wyborach powszechnych, Wszyscy Francuzi mogą zasięgnąć wstępnej porady przed złożeniem wniosku do ambasady.
 • Ich wiedza pomaga odpowiedzieć na pytania z różnych dziedzin: Prawne, finansowe, spadkowe, zdrowotne, emerytalne, zgon, małżeństwo, rozwód itp.
 • Dołączają do nas konsultanci Francuzów mieszkających za granicą i, Może być źródłem propozycji poprawy usług konsulatu w zakresie wszelkich działań społecznych dla Francuzów mieszkających poza Francją..
 • Co jeszcze, Kandydują na senatora Francuzów mieszkających za granicą Jak wielcy wyborcy.
READ  Przeciw odwołaniu dyrektorów muzeów w Polsce – komunikat

W Polsce 30 maja 2021 r. wybrano 3 konsultantów dla Francuzów mieszkających za granicą:

Rola konsultantów zagranicznych

2 – Radni zostali wybraniReprezentacyjne spotkanie Francuzów mieszkających poza Francją: French Council mieszkający za granicą (AFE)

 • AFE stał się zgromadzeniem francuskiego Abbott 90 radnych zostało wybranych na 6 lat w powszechnych wyborach pośrednich W 15 tomach na całym świecie.
 • Polska należy do okręgu wyborczego „Europa Środkowo-Wschodnia (w tym Rosja)”.
 • Jej członkowie są odpowiedzialni za ochronę interesów Francuzów W tej sprawie Edukacja, ubezpieczenie społeczne lub podatki.
 • Z AFE może konsultować się Rząd, Marszałek Zgromadzenia Narodowego lub Marszałek Senatu Pytania dotyczące sytuacji i ambasady lub interesu publicznego Francuzów mieszkających poza Francją, w szczególności kulturalnych, edukacyjnych, ekonomicznych lub społecznych.
 • Uwzględnia również przepisy dotyczące obywateli francuskich mieszkających za granicą Ubezpieczenia społeczne Finanse i rachunki finansowe.

Wybrano 3 radnychZagraniczna Federacja Francuska (AFE), 5 grudnia 2021 r.:

3 – Poseł do Zgromadzenia Narodowego: Fryderyk Pettit

 • Francuzów w Polsce reprezentuje także wsparcie Francuzów mieszkających poza granicami Francji. Tom 7 tj. Niemcy, Europa Środkowa, Bałkany.

Fryderyk Pettit[email protected] Przewodniczący Grupy Przyjaźni Francja-Polska.

Uznane stowarzyszenia pożytku publicznego: UFE i ADFE

1 – UFE (Związek Zagraniczny Francuski), najstarszy

 • L’UFE Autoryzowane Stowarzyszenie do Użytku Publicznego, Utworzony w 1927, który działa w logice usługi, na rzecz społeczności francuskiej za granicą.
 • Aby skorzystać z jego usług, musisz być członkiem.
 • UFE specjalizuje się w odpowiadaniu na pytania z różnych dziedzin: Prawne, finansowe, spadkowe, zdrowie, emerytura, śmierć, małżeństwo, rozwód, powrót do Francjiitp.
 • Ponadto jest obecna Z głosem decyzyjnym w Komisji Nagród Stypendialnych w Polsce.
 • Jest też UFE Animowana postać : Ułatwia integrację w kraju poprzez tworzenie eventów, imprez itp. i Dostęp do świata biznesu.
 • Członkowie dziękują za kartę członkowską, Skorzystaj z ofert biznesowych, takich jak zniżki od partnerów stowarzyszenia (np. hotele, dystrybucja masowa).
 • UFE Poland dodaje ofertę „zdrowotną” w 2022 roku.
 • Unia Francuska za granicą jest obecna na całym terytorium Polski Przedstawiciele Regionalni Wszyscy mają Przedstawiciel według województw.
READ  Między Polską a Białorusią tysiące migrantów utknęło na bezludnej ziemi w środku dżungli.

Nowy wybrany prezydent: Baptiste Rougerie [email protected]

Indywidualna roczna składka członkowska 200 zł

Przyszłość UFE (do 30 lat) 100 zł

Rodzina 300

2 – ADFE (Zagraniczne Francuskie Stowarzyszenie Demokratyczne)

 • L’ADFE Autoryzowane Stowarzyszenie do Użytku Publicznego, Utworzony w 1980.
 • Specjalizuje się w odpowiadaniu na pytania z różnych dziedzin: Prawne, finansowe, spadkowe, zdrowotne, emerytalne, zgon, małżeństwo, rozwód itp.
 • ADFE ma do odegrania rolę w reprezentowaniu Francji za granicą Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i AFE. Jej członkowie zasiadają w komisjach ambasad (zasiłki szkolne, ubezpieczenia społeczne, zatrudnienie i szkolenia zawodowe).
 • Do kontaktu z ADFE nie jest wymagany żaden wkład.

Kontakt ADFE dla Polski: Anas Marin[email protected]

Wreszcie: Niezależny ruch wspierający Francuzów za granicą: Alliance Solitaire des Franசois de l’Ettanger (ASFE)

 • Francuski Sojusz Solidarności Zagranicznej (ASFE) Jest niezależnym ruchem poświęconym Francuzom mieszkającym za granicą Wsparcie administracyjno-prawne (edukacja, emerytura, praca, zdrowie itp.).), zgłaszając problemy, z jakimi borykają się Francuzi na całym świecie, oraz przesyłając możliwie najistotniejsze i najbardziej aktualne informacje.
 • Członkostwo w ASFE jest bezpłatne.

Jej przewodniczący: Evelyn Renault-Karabijczyk, senator dla Francuzów mieszkających poza Francją.

Do Polski:

Eric Solvat, Konsultant za granicą we Francji – [email protected] +48 693 636 507