Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska po raz pierwszy od czasów komunizmu znajduje się w recesji

Polska po raz pierwszy od czasów komunizmu znajduje się w recesji

Polska oficjalnie weszła w recesję po raz pierwszy od czasu przejścia do gospodarki rynkowej 30 lat temu. Wynika to ze skutków pandemii Covid-19 i działań rządu mających na celu jej zwalczanie. Polska, licząca 38 milionów mieszkańców, jest największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polska oficjalnie weszła w recesję po raz pierwszy od czasów komunizmu, po tym jak jej produkt krajowy brutto spadł w drugim kwartale 2020 roku w ujęciu rocznym o 7,9% i o 8,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału – podał Główny Urząd Statystyczny. (GUS) w swoim pierwszym szacunku w piątek. W pierwszym kwartale polski PKB spadł o 0,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wzrósł o 1,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W szacunkach uwzględniono skutki pandemii

GUS podał w komunikacie, że szacunki za drugi kwartał uwzględniają skutki pandemii i działania rządu mające na celu jej zwalczanie. Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), rządowego ośrodka analitycznego, polska gospodarka mniej odczuwa skutki pandemii niż gospodarka pozostałych krajów regionu.

Polska, licząca 38 milionów mieszkańców, jest największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej. W nadchodzących kwartałach „gospodarka powinna się ożywić” – szacuje PIE, cytując PAP.

Polska od 30 lat doświadcza ciągłego wzrostu

Polska, która odnotowuje ciągły wzrost od czasu przejścia do gospodarki rynkowej 30 lat temu, odnotowała w 2019 r. wzrost o 4,1% po wzroście o 5,3% w 2018 r. Oczekuje się, że w tym roku PKB kraju spadnie o 3,4%. Według zrewidowanych prognoz rządowych, wobec oczekiwanego wzrostu o 3,7%.

READ  Polska cierpi na „deweloperów”