Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Podsumowanie dzienne: Rentowność 10-letnich obligacji USA jest na najwyższym poziomie od 15 lat!

Podsumowanie dzienne: Rentowność 10-letnich obligacji USA jest na najwyższym poziomie od 15 lat!

  • Poniedziałkowa sesja na rynkach europejskich upłynęła pod znakiem spadków głównych indeksów giełdowych. DAX spadł o 0,91%, FTSE 100 o 1,28%, a WIG20 o ponad 2,21%.

  • Na Wall Street nastroje były bardziej mieszane, ale przeważała presja sprzedaży. Nasdaq 100 był jedynym indeksem referencyjnym, który odnotował niewielkie wzrosty (+0,18%). S&P 500 stracił prawie 0,47%, a Russell 2000 spadł o ponad 1,83%.

  • Powodem przeceny na rynku jest utrzymujący się wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, zwłaszcza 10-letnich, które osiągnęły poziom 4,674% (najwyższy poziom od 15 lat).

  • Dolar amerykański był najmocniejszą walutą wśród krajów rozwiniętych, a kurs EUR/USD stracił 0,65% i notował poniżej poziomu 1,05, co zwiększyło presję sprzedażową na akcje i indeksy.

  • Uwaga inwestorów podczas popołudniowej sesji w USA skupiła się na wystąpieniach Powella, Barry oraz Powella i Harkera z Fed. Ogólnie wypowiedzi bankierów wydawały się nieco pesymistyczne ze względu na skupienie się na utrzymaniu zdrowego i silnego rynku pracy. Większość bankierów potwierdziła, że ​​Fed zbliża się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych (co oznacza brak podwyżki stóp procentowych lub podwyżkę jedynie o 25 punktów bazowych, choć rynek swapów nie daje takiej możliwości i uwzględnia już koniec cyklu).

  • W sektorze giełdowym szczególną uwagę poświęcono dziś także przemysłowi samochodowemu. Według Reutersa General Motors i Stellantis zostaną obciążone karami w wysokości 1 miliarda dolarów w związku z propozycją administracji Bidena dotyczącą podniesienia standardów oszczędności paliwa do 2032 roku.

  • Na rynku surowców energetycznych zaobserwowaliśmy spadek cen ropy naftowej (WTI), które spadły o około 2,0%, do poziomu poniżej 90 dolarów za baryłkę, zaś gazu ziemnego (Natgas) straciły 3,1%.

  • Wzrost rentowności obligacji przyspieszył także spadek cen srebra i złota, które straciły odpowiednio 4,20% i 0,80%. Złoto notowane jest na najniższym poziomie od początku marca 2023 r.

  • Na rynku kryptowalut pierwsza część dnia przyniosła znaczne wzrosty, szczególnie w przypadku Bitcoina i Ethereum, które w szczytowym momencie wzrosły odpowiednio o 4,0% i 2,0%. Jednak w drugiej części dnia zyski spadły w związku ze wzrostem awersji do ryzyka.

„Niniejszy materiał stanowi komunikację marketingową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II). Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub proponującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie standardów i technik regulacyjnych odnoszących się do rozwiązań technicznych służących obiektywnemu przedstawianiu rekomendacji inwestycyjnych lub innych zalecanych informacji lub informacji inwestycyjnych propozycji strategii oraz ujawniania prywatnych interesów lub przesłanek konfliktu interesów lub udzielania innych porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Journal des Lois 2019, sekcja 875 ze zm.). Wszelkie informacje, analizy i szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich interpretować jako porady, rekomendacji, zachęty do inwestowania lub zaproszenia do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wykorzystanie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie transakcji dokonywanych na jego rachunku handlowym XTB. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji i w związku z tym wszelkie decyzje podjęte w związku z potencjalnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD leżą wyłącznie w gestii inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji do celów komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki uzyskane w przeszłości niekoniecznie wskazują na wyniki w przyszłości, a każdy, kto działa w oparciu o takie informacje, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i że jesteś w stanie ponieść potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku rachunku ograniczonego ryzyka ryzyko straty ogranicza się do zainwestowanego kapitału.

READ  Polska kupuje 48 myśliwców z Korei Południowej FA-50 - Polska - Polska