Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Orange rozszerzył współpracę z Polską na region warszawski

Oferta jest ważna dla każdego nowego klienta w związku z otwarciem lub przeniesieniem zwykłego rachunku papierów wartościowych i/lub PEA i/lub PEA-PME, z minimalną wartością 100 euro w czasie otwarcia 0,99 euro), w okresie od 07.01. 2022 i 31.07.2022. Oferta jest zarezerwowana dla pierwszych 1000 nowych klientów, którzy wprowadzą kod oferty: SUMMER22 podczas otwierania rachunku online lub w polu „Kod oferty” w swoim papierowym pliku otwarcia rachunku i pod warunkiem otrzymania kompletnego pliku otwarcia rachunku po 31/-. 07/2022 (decyduje data stempla pocztowego jako dowód). Euronext Paris, Amsterdam i Bruksela (bez prowizji UCITS, SRD, prowizji i podatku od funduszy, prowizji maklerskiej dla zleceń poniżej 100 000 € przez 2 miesiące od dnia otwarcia w księgach Bourse Direct. Transactions) do limitu 1000 euro na konto. Klient skorzysta z oferty zwrotu kosztów wymiany (100% zwrotu kosztów wymiany do kwoty 200 EUR w przypadku rachunku papierów wartościowych i 150 EUR w przypadku rachunku PEA, PEA Jeans lub PEA-PME, przekazywanego do Bourse Direct. ) podczas przelewu konto na giełdzie bezpośredniej. Oferty nie można łączyć z istniejącą ofertą. Tylko jedna oferta na osobę, z wyjątkiem jednoczesnego otwarcia 2 rachunków różnych typów (1 Rachunek Obligacji Zwykłych i 1 RPE lub 1 Rachunek Obligacji i 1 RPE-PME lub 1 RPE i 1 RPE-PME). Ta oferta dotyczy 2 kont. Nowy klient to osoba fizyczna, która nie posiada jeszcze konta w księgach Bourse Direct lub jednej z jej marek. Konto otwarte lub przeniesione do Bourse Direct musi być utrzymywane przez co najmniej rok. W przeciwnym razie Bourse Direct zastrzega sobie prawo do odliczenia początkowo zniesionych opłat maklerskich. Bourse Direct zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do założenia konta, odmowy udziału w promocji lub wykluczenia każdej osoby, która nie przestrzega warunków oferty. Bourse Direct zastrzega sobie prawo do przerwania oferty w dowolnym momencie poprzez wcześniejsze podanie informacji na swojej stronie internetowej.
www.boursedirect.fr.

READ  Wolontariuszka Xenonis w Polsce poznała dwóch ukraińskich przyjaciół