Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Olbrzymi wpływ na Jowisza sfilmowany na żywo

Dwa miliony ton TNT: to odpowiednik uderzenia meteorytu W październiku 2021. Wytworzył błysk światła wystarczający, by pochodzić z Ziemi.

Astronom Ko Arimatsu i koledzy zUniwersytet (Uczelnia jest uczelnią wyższą, której celem jest…) Kioto, Japonia, zanotuj to teleskop (Teleskop (od greckiego tele oznaczającego „daleko” i oznaczającego skopein…) PONCOTY (Planety) Obserwacja (Obserwacja to akt uważnego śledzenia zjawisk, bez chęci ich zobaczenia…) Aparat do skanowania tranzytów) Mały instrument przeznaczony specjalnie dla Jowisza. Jest to najjaśniejsze „migotanie” światła od 1994 roku, kiedy to było kometa (W astronomii kometa to mała, jasna gwiazda zrobiona z lodu i…) Shoemaker-Levy również trafił planeta (Planeta to ciało niebieskie, które krąży wokół Słońca lub innej gwiazdy w…) ogromny (Gwiazda olbrzyma to gwiazda drugiego lub trzeciego rzędu jasności. W…)ogłoszony w swoim artykulezostał wydany wcześniej na początku Miesiąc (Miesiąc (z łac. mensis „miesiąc” i dawniej liczba mnoga „miesiączka”) to okres czasu…).

Różnica od 1994 r. – i od wszystkich słabych uderzeń, które odkryto od tamtego czasu – polega na tym, że ponieważ jest to teleskop poświęcony Jowiszowi, został również zaprojektowany do zbierania większej dane (W informatyce (IT) dane są wstępnym opisem, często…)Z którego temperatura (Temperatura to wielkość fizyczna mierzona termometrem i …) (800°C w miejscu „flash”), Energia (Słowo siła może odnosić się do mechanicznej siły działającej na rzeczy, a także, w przenośni, do…) uderzenia (2 miliony ton TNT) i wideo (Film łączy w sobie wszystkie techniki i technologie, umożliwiając nagrywanie, jak również…).

Redakcja z magazynu New Scientist

Astronomowie szacują, że takie zderzenia z Jowiszem są od 100 do 1000 razy częstsze Ziemia (Ziemia jest trzecią planetą w Układzie Słonecznym według odległości…) – Stąd ich zainteresowanie studiowaniem tego tam, a nie tutaj.