Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

NuScale i Last Energy czynią znaczące postępy w rozwoju reaktorów SMR w Polsce

NuScale i Last Energy czynią znaczące postępy w rozwoju reaktorów SMR w Polsce

NuScale podpisało pierwsze zlecenie i ogłoszenie o uruchomieniu z polską spółką wydobywczo-przetwórcze KGHM Polska Miedź SA, w celu rozpoczęcia prac wstępnych nad elektrownią jądrową VOYGR o maksymalnej mocy 924 MW, którą partnerzy będą mogli wdrożyć od 2029 r. w celu wsparcia KGHM miedź. Oraz produkcja srebra w Polsce.

Te ważne umowy są następstwem umowy Early Works Agreement (EWA) podpisanej przez obie firmy 14 lutego, która przewiduje przygotowanie projektu, w tym wybór lokalizacji i wydanie licencji. W ramach zamówienia NuScale będzie wspierać zamówienie KGHM złożone do Państwowej Agencji Atomistyki (PAEA), pierwsze w Polsce zamówienie na mały reaktor modułowy (SMR). To zamówienie umożliwi także ciągłą ocenę bloku energetycznego NuScale „poprzez takie działania, jak pisanie dodatkowych wstępnych raportów z analiz bezpieczeństwa i koordynacja z NAEA” – powiedział NuScale. Dodatkowo zlecenie zadania „toruje drogę kolejnym misjom EWA, jakie NuScale zaproponował KGHM” – podała spółka.

Transakcja dodaje kolejną ważną perspektywę do rurociągu rozwoju SMR firmy NuScale w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli w regionach, które szybko stały się hotspotem dla zaawansowanych projektów nuklearnych ze względu na szereg czynników, związanych przede wszystkim z obawami dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa energetycznego wywołanymi rosyjską agresją na Ukrainę. . . Jest to jednak również szczególnie godne uwagi, ponieważ stanowi umowę z dużym przemysłowym użytkownikiem energii, głównym rynkiem zdecentralizowanej energii, który mógłby odnieść korzyści z elastycznych instalacji energetycznych o mniejszym obciążeniu podstawowym. KGHM jest drugim co do wielkości odbiorcą energii przemysłowej w Polsce

Polska, nowicjusz w energetyce jądrowej, pilnie pracuje nad budową swojej pierwszej elektrowni jądrowej

W ostatnich miesiącach Polska zintensyfikowała wysiłki na rzecz stworzenia przemysłu nuklearnego, co przyspieszy transformację energetyczną kraju. Ten wschodnioeuropejski kraj posiada największe zasoby węgla w Europie. Ale choć w 2020 r. wytworzył 70% swojej energii elektrycznej z węgla, w listopadzie ubiegłego roku ujawnił swoje zaangażowanie w wycofywanie elektrowni węglowych, wyznaczając cel na rok 2040 – dziesięć lat wcześniej niż wyznaczona data na rok 2049. W 2021 r. Kraj w dalszym ciągu zwiększał swój udział w produkcji gazu i energii odnawialnej, aby osiągnąć rygorystyczne cele klimatyczne Unii Europejskiej, w szczególności neutralność klimatyczną do 2050 r. Oczekując, że energia jądrowa odegra ważną rolę w przyszłym bezpieczeństwie energetycznym, kraj dąży również do osiągnięcia celu na rok 2033 w zakresie komercyjna eksploatacja pierwszej elektrowni jądrowej. Warszawa aktywnie poszukuje partnera do budowy 6-9 GW zainstalowanych mocy jądrowych w oparciu o reaktory Jądrowy Trzecia i trzecia generacja wody pod ciśnieniem, która się sprawdziła.

READ  Bezpieczeństwo i ekonomia są w centrum głosowania

Międzynarodowi dostawcy technologii jądrowej starają się zdobyć udział w tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Podczas gdy francuski EDF zaproponował w październiku 2021 r. budowę sześciu jednostek EPR o mocy 1,7 GW, spółka Korea Hydro and Nuclear Power w kwietniu 2022 r. zaproponowała budowę sześciu jednostek APR1400 o mocy 1,3 GW, co umożliwiłoby finansowanie od 20 do 30% projektu. W szczególności Polska podpisała już umowę międzyrządową ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zbadania do 9 gigawatów zainstalowanych mocy jądrowych. Do pionierów wspieranych przez dyplomację amerykańską zaliczają się Westinghouse i Bechtel, które nawiązały współpracę w celu dostarczenia technologii AP1000.

12 września, bezpośrednio po podpisaniu zlecenia pomiędzy NuScale a KGHM, Ambasada USA w Polsce ogłosiła, że ​​przekazała szczegółową koncepcję i raport z realizacji cywilnej współpracy nuklearnej. Oprócz opracowania planu budowy sześciu reaktorów, raport zawiera ramy strategicznej współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Polską w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej. Warto podkreślić, że w raporcie zawarto szczegółowe badania dotyczące wykonalności technologii AP1000 w zakresie spełnienia oczekiwań polskiego programu energetyki jądrowej oraz Polskich Elektrowni Jądrowych, głównego inwestora w budowie elektrowni jądrowych w Polsce – podała ambasada.