Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Najlepsze raporty o zarobkach do obejrzenia w tym tygodniu (17.04.2023)

Najlepsze raporty o zarobkach do obejrzenia w tym tygodniu (17.04.2023)

Główne amerykańskie banki rozpoczęły w zeszłym tygodniu na Wall Street sezon wyników za pierwszy kwartał 2023 roku. Wczesne raporty z dużych banków były w większości lepsze niż oczekiwano, ale towarzyszące im komentarze ostrzegały, że gospodarka może mieć problemy w przyszłości. Przepływ zysków jest w tym tygodniu mieszany, a handlowcom zostaną pokazane wczesne raporty niektórych dużych amerykańskich firm technologicznych.

Łącznie 6 członków Dow Jones przedstawi dochody w tym tygodniu – Goldman Sachs, Johnson & Johnson, IBM, Travelers, American Express i Procter & Gamble. Niezależnie od tego oczekuje się, że Netflix opublikuje raport o zyskach za pierwszy kwartał we wtorek po zamknięciu rynku, a Tesla opublikuje swoje wyniki finansowe w środę, również po zamknięciu rynku. Pełny harmonogram najlepiej zarabiających w Stanach Zjednoczonych jest dostępny w poniższej tabeli.

Najbardziej wyczekiwany raport na temat amerykańskich akcji w tym tygodniu. Źródło: Bloomberg, XTB

Niniejszy materiał stanowi komunikat marketingowy w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE oraz dyrektywę 2011/2011/WE 61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE rozporządzenia Komisji i Rady 2016/958 Delegat Komisji (UE) z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do standardów i technik regulacyjnych odnoszących się do technicznych metod obiektywnego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub proponujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienie szczególnych interesów lub przesłanek wskazujących na istnienie konfliktu interesów lub jakiekolwiek inne doradztwo, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Laws Magazine 2019, art. 875 wraz z poprawkami). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty do inwestowania lub kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może ponosić odpowiedzialności za jego wykorzystanie i wynikające z tego konsekwencje, inwestor końcowy pozostaje jedynym decydentem dotyczącym pozycji zajmowanej na jego rachunku handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie wspomnianych informacji oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z ewentualnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa na podstawie takich informacji, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku konta z ograniczonym ryzykiem ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Polska to nie Wielka Brytania, nie będzie prowadzić własnej polityki Polexit