Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Nabycie portfela fotowoltaicznego przez NextEnergy Capital w Polsce

Nabycie portfela fotowoltaicznego przez NextEnergy Capital w Polsce

NextEnergy Capital (NEC) za pośrednictwem funduszu NextPower V ESG (NPV ESG) nabył niedawno portfel fotowoltaiczny o mocy 65,6 MW w Polsce. Dzięki przejęciu spółka będzie mogła uzyskać 100% dochodu umownego powiększonego o inflację przez okres 15 lat. To część szeregu strategicznych inwestycji mających na celu wzmocnienie obecności NEC na rynku energii odnawialnej w Europie.

Środowisko finansowe i techniczne

Portfolio pozyskane od inwestora w zakresie rozwoju projektów OZE podkreśla zaangażowanie NEC w rozwój infrastruktury fotowoltaicznej na wybranych rynkach OECD. Wartość NPV ESG, której celem jest osiągnięcie progu inwestycji w wysokości 2 miliardów dolarów, osiągnęła już 745 milionów dolarów. Było to możliwe dzięki składkom brytyjskich i holenderskich funduszy emerytalnych.

Ekspansja i zrównoważony rozwój

W ramach projektu przewidziano łącznie 18 GW. NPV ESG planuje wytwarzać wystarczającą ilość czystej energii, aby zasilić 1,1 miliona domów rocznie. Pozwoli to zmniejszyć zużycie kopalnego gazu ziemnego o prawie 220 mln m3 rocznie. Strategia ta odzwierciedla misję NEC, zapewniając jednocześnie inwestorom atrakcyjne zyski finansowe.

Wpływ na rynek polski

Polska, ze swoim rosnącym zaangażowaniem w energię odnawialną, stanowi kluczowy rynek dla NEC. Niedawne refinansowanie linii kredytowej o wartości 46,5 mln euro dla portfela fotowoltaicznego NextPower III o mocy 94 MW ilustruje ciągłe zaufanie NEC do zdolności polskiego rynku do wspierania dużych projektów infrastruktury fotowoltaicznej.

Perspektywy na przyszłość

Aldo Peolcini, partner zarządzający i dyrektor ds. inwestycji NextEnergy Group, podkreślił znaczenie tego przejęcia. Powiedział: „W miarę zbliżania się do naszego horyzontu inwestycyjnego i realizacji naszych projektów w Europie, Kanadzie i USA, pomagamy krajom zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, zwiększyć ich niezależność energetyczną i obniżyć ceny energii dla konsumentów”. Dyrektor Antonio Salvati dodał: „Mamy przyjemność ogłosić inauguracyjne przejęcie NextPower V ESG w Polsce z portfelem fotowoltaicznym o mocy 65,6 MW. To przejęcie stanowi kamień milowy w naszym zaangażowaniu w sektor infrastruktury fotowoltaicznej, napędzając naszą transformację w zakresie czystej energii i dostarczając atrakcyjne zwraca się do inwestorów.”
Projekt NPV ESG spółki NextEnergy Capital w Polsce jest ważnym krokiem w ekspansji energetyki słonecznej w Europie Wschodniej. Odzwierciedla zaangażowanie NEC w inwestowanie w zrównoważoną infrastrukturę i wspieranie globalnej transformacji energetycznej, zapewniając jednocześnie inwestorom duże zyski finansowe.

READ  Na szczycie w Granadzie Polska i Węgry wyraziły swój zdecydowany sprzeciw wobec nowego europejskiego porozumienia imigracyjnego.