(AOF) – Méthanor zainwestował 0,2 miliona euro w mniejsze obligacje w Corexsolar, zlokalizowanym na wyspie Bourbon. Założona w 2012 roku przez Franka Rivasa i Patrice’a Galboa, Corexsolar International to firma z wyspy Reunion, która projektuje, buduje i obsługuje elektrownie fotowoltaiczne. Jego główna działalność koncentruje się w rejonie Oceanu Indyjskiego, ale także na kontynencie afrykańskim, w szczególności w Burkina Faso.

W ramach swojego rozwoju Corexsolar powitał właśnie nowego udziałowca wzorcowego: Langa International, francuską firmę specjalizującą się w sektorze energii odnawialnej, która posiada większościowy pakiet 60% kapitału firmy.

Dodatkowo firma pozyskała właśnie 0,8 miliona długu prywatnego. W związku z tym Méthanor wesprze ten projekt, subskrybując prostą, podlegającą wykupowi obligację w wysokości 0,2 mln, wymaganą w maju 2025 r. Będzie ona spłacana (odsetki + kapitał) co miesiąc przy rocznej stopie zwrotu 6,6%.

Méthanor osiąga dodatni dochód netto każdego roku od momentu powstania w 2012 roku.