Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Kontynuacja dzisiaj… Orange – 25.07.2022 o 08:16

Kontynuacja dzisiaj… Orange – 25.07.2022 o 08:16

(AOF) – Połączenie działalności Orange Hiszpania i Masmovil przyjmie formę joint venture z parytetem pod kontrolą Orange i Masmovil (Lorca JVCO), które będą miały równe prawa do zarządzania w tym nowym wspólnym przedsięwzięciu, dwóch spółkach ogłosił, zgodnie z ogłoszeniem z 8 marca 2022 r. Wartość przedsiębiorstwa wynosi 18,6 mld euro, z czego 7,8 mld euro przypada na Orange Hiszpania, a 10,9 mld euro na Masmovil.

Proces due diligence, który trwa od marca, potwierdził potencjalne synergie przekraczające 450 milionów euro rocznie, możliwe do osiągnięcia począwszy od czwartego roku po zamknięciu transakcji.

Transakcji tej towarzyszy wzrost bezodwołalnego zadłużenia o 6,6 mld euro, które sfinansuje m.in. płatność w wysokości 5,85 mld euro początkowo wypłaconą akcjonariuszom Orange Group i Masmoville. Dystrybucja tych środków wśród akcjonariuszy będzie asymetryczna, ponieważ uwzględnia zasadę wypłaty gotówki na rzecz Orange w celu uwzględnienia poziomu zadłużenia obu firm przed transakcją. Finansowanie to składa się głównie z zadłużenia bankowego udzielonego przez dużą grupę banków.

Dotychczasowe długi Masmovil pozostaną w mocy. A l’issue de la finalisation de l’operation, la politique financière agréée entre Orange et Lorca JVCO aura comme objectif d’atteindre un ratio dette nette sur Ebitdacible de 3,5 afin de faciliter une Introduction en bourse de la co-entreprise w perspektywie średnioterminowej.

Umowa pomiędzy obiema spółkami przewiduje dla każdej ze stron prawo do zainicjowania pierwszej oferty publicznej (IPO) po wcześniej ustalonym okresie i pod pewnymi warunkami oraz przewiduje w takim scenariuszu opcję call- do samego Orange przejąć kontrolę nad skonsolidowanym podmiotem po cenie abonamentowej.

Transakcja ta podlega zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji oraz właściwe organy administracyjne. Powinna zostać zakończona najpóźniej w drugiej połowie 2023 roku.

AOF – Dowiedz się więcej

READ  Nadawca ten sprzedaje teraz piwo inspirowane… jej pochwą

główne punkty

– Operator telekomunikacyjny urodzony w 1991 roku i numer 1 w Europie obsługujący blisko 260 milionów klientów, w tym 47 milionów gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem stacjonarnym i 214 milionów abonentów telefonii komórkowej;

– działalność o wartości 45,5 mld euro, zorganizowana w 6 głównych branżach: Francja o 44%, Europa (Hiszpania, Belgia, Luksemburg, Mołdawia, Polska, Rumunia i Słowacja) o 25%, Afryka i Bliski Wschód o 14%, usługi biznesowe 18%, a następnie międzynarodowi operatorzy i usługi wspólne oraz mobilne usługi finansowe (Orange Bank);

Model ekonomiczny oparty na trzech filarach: pozycjonowanie „wyróżniające się” na tle konkurencji, wdrażanie ofert konwergentnych, a następnie rozwój oferty IT, w tym cyberbezpieczeństwa, dla klientów B2B;

– Silna obecność państwa w kapitale (22,95% akcji i 29,54% praw głosu), Jack Aschenbroich jest od 19 maja Przewodniczącym 7-osobowej Rady Dyrektorów i Dyrektorem Zarządzającym Christel Heidemann;

– Kontrolowana sytuacja finansowa w wysokości 23,5 mld EUR długu netto, dająca efekt dźwigni 1,83.

Wyzwania

– Strategia „Zaangażuj 2025” ma na celu stać się punktem odniesienia w 3 wszechstronnych firmach – centrach cyfrowych, usługach społecznościowych i niedrogich smartfonach: zwiększenie łączności do 5G i światłowodów, tj. połączenie 68 milionów gospodarstw domowych i, jako raport z postępów, 65 milionów w 2023 r. / Przyspieszenie wzrostu w Afryce i na Bliskim Wschodzie, z roczną stopą 5%, w tym Bank Pieniądza / Umieszczenie AI i danych w sercu cyfrowej transformacji / Redukcja kosztów o 1 miliard euro do 2023 r., marża operacyjna 2-3% rocznie;

– Strategia innowacji skoncentrowana na inteligencji sieci, wydajności operacyjnej, doświadczeniu klienta, zrównoważonym wykorzystaniu danych i sztucznej inteligencji oraz bogata w portfolio ponad 9000 patentów: Wdrożenie infrastruktury technicznej 5G w Europie w 2022 r. i przygotowanie do samoadaptacyjnych/współdzielonych sieci innowacji z ponad 60 dostępnych API Do tego platforma Datavenue, dedykowane wsparcie z Art Factory i Orange Gardens… oraz współbudowanie ofert z klientami w Lab Orange / Partnerstwa naukowe i badawcze we Francji i Europie / Wsparcie dla 500 startupów w Orange Fab Network / Orange Ventures fundusz venture capital o wartości 350 mln euro;

READ  „Europejski Macron? Pięć lat później jego unijni partnerzy są bardziej świadomi postępu niż jego obywatele”

– Strategia środowiskowa mająca na celu tworzenie wartości i bycie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla od 2040 r. poprzez: gospodarkę o obiegu zamkniętym na wszystkich etapach procesu i zastosowań (zbieranie telefonów komórkowych, odzyskiwanie francuskiego rynku odpadów po zużytym sprzęcie itp.) Energia dla sieci i danych Centra / Uruchamianie pożyczek społecznych i środowiskowych;

– Konsolidacja aktywów i umocnienie pozycji lidera w infrastrukturze światłowodowej poprzez franczyzy Orange we Francji, TOTEM, strukturę skupiającą „mocne punkty” operatora we Francji i Hiszpanii oraz poprzez Fiberco w Polsce.

Wyzwania

– Ciągły wzrost udziału w rynku w Europie i Afryce, 1

Werset

motor wzrostu

Silne oczekiwania inwestorów dotyczące rozwoju Orange Bank.

– w kierunku integracji działalności w Hiszpanii z działalnością Masmovil w ramach wspólnej firmy;

– pytania o stanowisko działu cyberbezpieczeństwa w ODS w grupie;

Cel na 2022 r.: stabilny dochód operacyjny, kapitał własny w wysokości 7,7 mld euro, wskaźnik dług/EBITDA na poziomie około 2 i wolne przepływy pieniężne ponad 2,2 mld euro.

koniec niskiej ceny

Dzięki wojnie cenowej francuscy konsumenci skorzystali z cen internetowych, które należą do najniższych w Europie. Ale ceny abonamentu stopniowo rosną. Według Arcepa w 2021 r. wzrosła ona o 3,1% dla telefonów komórkowych i 5,1% dla stacjonarnych. Jeśli obecny kontekst inflacyjny może wyjaśnić ten wzrost cen, nie jest to jedyny powód. Wszyscy gracze już starają się odzyskać swoje marże. Udało im się już zlecić na zewnątrz część nakładów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem infrastruktury światłowodowej i mobilnej (4G i 5G). Teraz muszą zwiększyć swoje dochody. Jest to ważna kwestia, aby skorzystać z rozwoju ich wydajności. Generowanie satysfakcjonującego poziomu dostępnej gotówki (wolnych przepływów pieniężnych) pozwala im również na skorzystanie z atrakcyjnych warunków finansowania, w branży wymagającej znacznych inwestycji. Inwestycje w sektorze wyniosły blisko 15 mld euro w 2021 roku, co jest poziomem historycznym. Wzrost osiągnął prawie 50% od 2017 roku.

READ  Firma Arjo wysyła za granicę Polski 100 łóżek szpitalnych