Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Dolar kanadyjski nieznacznie umocnił się po optymistycznych danych o sprzedaży detalicznej w Kanadzie

O 13:30 GMT opublikowano kanadyjskie dane o sprzedaży detalicznej za maj. Raport wypadł lepiej niż oczekiwano, ale nie wywołał żadnych większych ruchów na rynku. Kluczowe punkty z raportu:

• Globalnie: 2,20% miesięcznie w porównaniu do 1,6% miesięcznie (poprzednio 0,9% miesięcznie)

• Z wyłączeniem Auto: 1,9% m/m wobec spodziewanych 1,6% m/m (1,3% m/m poprzednio)

Dolar amerykański w stosunku do dolara kanadyjskiego zareagował stosunkowo słabo na opublikowane dziś dane o inflacji. Najpopularniejsza para walutowa nadal oscylowała wokół poziomu 1.2850. Źródło: xStation5

„Niniejszy materiał stanowi komunikaty marketingowe w rozumieniu art. 24 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, znowelizowanej dyrektywy 2002/92/WE i dyrektywy 2011 r. /61/UE (MiFID II) Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub proponującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie rynku Nadużycie (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylenie dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/ 958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie technik regulacji standardów dotyczących technicznych warunków merytorycznego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub proponujących inwestycję strategii i ujawniania szczególnych interesów, oznak konfliktu interesów lub wszelkich innych porad, w tym w zakresie: Doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie finansowym. Narzędzia. (tj. Dz.U.2019, Klauzula 875 ze zm.). Wszystkie dostarczone informacje, analizy i szkolenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady, rekomendacje, zachęty inwestycyjne lub zachęty do kupna lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie ponosi odpowiedzialności za jego użycie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ inwestor końcowy pozostaje jedynym decydentem w odniesieniu do pozycji zajmowanej na jego koncie handlowym XTB. Wszelkie wykorzystanie tych informacji i, w tym zakresie, wszelkie decyzje dotyczące ewentualnego zakupu lub sprzedaży kontraktów CFD są wyłączną odpowiedzialnością inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji w celach komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a każdy, kto działa na podstawie takich informacji, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i że możesz podjąć potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku Rachunku Ograniczonego Ryzyka ryzyko straty jest ograniczone do zainwestowanego kapitału.

READ  Amazon Prime Day: Daty są już znane!