Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Konflikty o wymiar sprawiedliwości między Polską a Unią Europejską jeszcze się nie skończyły – 01.07.2022 o 16:14

Konflikt między Polską a Unią Europejską jeszcze się nie skończył.

Konflikt między Polską a Unią Europejską jeszcze się nie skończył.

Gabriela Pasińska i Jonah Blusinska

Bruksela/Warszawa (Reuters) – Członek zarządu powiedział agencji Reuters Warsaw, że Polska nie zastosuje się do „szantażu” UE i jej „nielegalnych żądań” w sporze między nimi o kwestie sądowe i grozi sankcjami.

22 grudnia Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym pierwszeństwo prawa socjalnego nad prawem krajowym, które zostało potępione przez Brukselę 7 października.

Ta praktyka, która może sięgać nawet sankcji finansowych lub zalecenia Trybunału UE, zaostrza inne spory o sprawiedliwość między UE a rządem Partii Nacjonalistycznej Prawo i Sprawiedliwość (PiS). W Warszawie od 2015 roku.

Spośród nich europejski wniosek o zawieszenie izby dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego podważa fundamenty niezawisłości sędziowskiej, zdaniem członków powoływanych przez partię rządzącą i TSUE.

Komisja uważa, że ​​”Związek Polski narusza prawo, podejmując decyzje mające bezpośredni wpływ na sędziów izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – których niezawisłość nie jest gwarantowana”.

System oparty jest na Ustawie o konkurencyjności z 2019 roku, która weszła w życie w lutym 2020 roku.

Polska od końca listopada jest zagrożona karą w wysokości miliona euro dziennie w oczekiwaniu na zawieszenie wymaganego pokoju w lipcu 2021 roku.

70 milionów euro w pozwoleniach

Polscy urzędnicy mają czas do 11 stycznia na poinformowanie UE o harmonogramie i instrukcjach rozwiązania organizacji.

Jeśli Polska nie zastosuje się do tego, poniesie grzywnę w wysokości ok. 70 mln euro oraz będzie podlegać szkodliwym opóźnieniom i innej pomocy społecznej w uruchamianiu środków na europejski program naprawczy, do którego jest uprawniona.

„Są to nielegalne roszczenia” – powiedział Reuterowi wiceminister spraw zagranicznych Sebastien Galetta.

Polska podkreśla to członkostwo w PiS, które nie boryka się z „szantażem europejskich firm”.

READ  W Polsce obszary deklarowane jako „pozbawione ideologii LGBT” dotyczą UE

Zapytany o to rzecznik polskiego rządu odmówił dalszego komentowania obecnego konfliktu.

Radykalni konserwatyści PiS zaatakowali sądownictwo w 2017 roku, gromadząc ostrzeżenia i krytykę ze strony organizacji pozarządowych broniących praw człowieka i demokracji, ale także z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Polska administracja potwierdza swoją bezstronność i potępia europejski „centralizm”.

Ostateczny wyrok sądu unijnego w sprawie izby regulacyjnej spodziewany jest jeszcze w tym roku.

Polska, która jeszcze nie zapłaciła kary, zostanie potrącona z kwoty należnej w ramach budżetu na lata 2021-27 wraz z odsetkami za zwłokę, jeśli nadal będzie odmawiać.

(Wersja francuska pod redakcją Sophie Louet, Bertrand Boucey)