Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Kluczowym aspektem reformy sądownictwa w Polsce jest „niezgodność” z prawem europejskim.

Dyscyplinarny aspekt reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce”Nie spełniłUstawa o prawie europejskim, stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z czwartku, 15 lipca.

«Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z prawa UE», zwrócił uwagę sądu, że reformy polskiego sądownictwa wyznaczają dodatkowy etap konfliktu między Brukselą a Warszawą.

W tym przypadku Komisja Europejska zajęła się CJU.Ogólny kontekst głównych reformZapoczątkował ją konserwatywny rząd nacjonalistyczny, który rządzi w Polsce od 2015 roku. Według TSUE Europejski Trybunał Sprawiedliwości zaatakował w szczególności izbę dyscyplinarną polskiego Sądu Najwyższego.Nie zapewnia wszystkich gwarancji bezstronności i niezależności, w szczególności nie wyklucza bezpośrednich lub pośrednich wpływów ze strony polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej. ..

Zagrożenie sankcjami finansowymi

Decyzja zapada dzień po tym, jak ten sam Europejski Trybunał orzekł w Polsce.Zamów pokój„Jeśli Polska nie zastosuje się, może zostać narażona na sankcje finansowe.

W czwartek rzecznik rządu Piotr Mller powtórzył stanowisko Polski.”Obowiązkiem państw członkowskich jest ustanowienie sprawiedliwości„Ten wyrok”.Pokazuje niedociągnięcia TSUE“I wskazuje”Próba przeniesienia zdolności państw członkowskich (doprowadzenia ich) na poziom UE– podkreślił w oświadczeniu w telewizji DVB1.

Rząd partii Prawo i Sprawiedliwość (PIS) twierdzi, że potrzebne są reformy, aby uporać się z korupcją i zakończyć spuściznę epoki komunistycznej w sądownictwie. Jednak Komisja Europejska dąży do podważenia praworządności, traktując Polskę i Węgry jako europejskie standardy demokratyczne.

W środę polski Trybunał Konstytucyjny orzekł na korzyść Brukseli, wykluczając wszelkie doraźne działania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko polskim reformom sądownictwa.Nie spełniłDo Konstytucji RP.