Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska odnotowała nową falę przejęć, fuzji i inwestycji w nowe projekty, zanim na przepływy kapitału zagranicznego wpłynął kryzys finansowy, a następnie znacząco kryzys zadłużenia państwowego (2011-2013), z którego będzie tylko się ujawnić. W 2014 r. Polska, silnie uzależniona od kapitału zagranicznego, zanotowała dwa lata dobrej koniunktury pod względem inwestycji zagranicznych (10,75 mld euro w 2014 r., następnie 13 i 76 mld euro w 2015 r.), Gwałtowny spadek napływu BIZ w 2016 r. do 12,6 mld euro (-8,5%) Jednakże napływające BIZ rosną ze 176 miliardów euro (+3,4%) do ponad 40% PKB (zgodnie z zasadą trendu). Średnioroczny napływ BIZ od 2004 r. wynosi 10,3 mld euro. W 2017 roku firma doradcza EY spodziewa się dalszego wzrostu o 10%, przy czym Polska będzie mogła skorzystać na relokacji istniejących centrów operacyjnych w Wielkiej Brytanii.

Według najnowszego raportu Politika Insight napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1991–2015 spowodowałby wzrost polskiego PKB o 0,7% rocznie. W rezultacie polski PKB byłby w 2015 r. o 15,6% wyższy niż w gdyby pozycja BIZ pozostała na poziomie z 1991 roku.

Francja i Niemcy, które powstały w Polsce wcześnie po demokratyzacji, są w bardzo dobrej sytuacji pod względem zapasów. Biorąc pod uwagę siedzibę spółki-matki (a nie źródło inwestycji), Niemcy (19,1% BIZ), beneficjent bliskości, są w przekształconych danych głównym inwestorem BIZ, po uwzględnieniu wynikających z tego zniekształceń . W przepływach pośrednich wyprzedzają Stany Zjednoczone i Francję (po około 11%).

Inwestorzy zagraniczni lokowali swój kapitał głównie w sektorach usług, w szczególności w sektorze finansowym (19,0%), handlu hurtowym i detalicznym (14,7%), nieruchomościach (8,2%) i telekomunikacji (6,2%), a także specjalistycznych usługach dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych . (9,5%). Głównym beneficjentem BIZ pozostaje jednak przemysł wytwórczy z udziałem na poziomie 32%, który charakteryzuje się dużą dywersyfikacją.

Ponad lub prawie 50% kapitału w sektorach handlu (61,6%), przetwórstwa przemysłowego (53,5%) oraz informacji i komunikacji (49,7%) znajduje się w rękach nierezydentów. Zidentyfikowanych przez GUS ok. 26 tys. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym zapewni tym samym niemal połowę całkowitego handlu zagranicznego polskimi towarami (w porównaniu do nieco ponad trzech piątych w połowie XXI w.), generując jedną trzecią wartości dodanej polskiej gospodarki i będzie zatrudniać jedną dziesiątą siły roboczej.

READ  Niemcy na linie z Chinami - EURACTIV.pl