Hubble zaobserwował system gwiezdny z ogromną strukturą pyłową

Kosmiczny Teleskop Hubble’a odkrył olbrzymich rozmiarów strukturę w młodym systemie gwiezdnym. Znajdująca się w centrum młoda gwiazda otoczona jest przez pyłową strukturę o szerokości 240 miliardów kilometrów. Jasny, wewnętrzny pierścień struktury był naukowcom znany w przeszłości. O jego istnieniu dowiedziano się dzięki danym zebranym również przez teleskop Hubble’a. Nowo odkryta struktura może mieć wpływ na wygląd systemu planetarnego dookoła młodej gwiazdy, której wiek szacuje się na 8 milionów lat.

Składająca się pyłu i odłamków struktura powstała najprawdopodobniej w wyniku kolizji pomiędzy młodymi planetami, które krążyły w pobliżu gwiazdy. Świadczy o tym jasny pierścień pyłowych odłamków, widziany w odległości około 11 miliardów kilometrów od gwiazdy. Całość możemy dobrze zaobserwować na umieszczonym w tekście zdjęciu. Ciśnienie emitowanego przez gwiazdę promieniowania elektromagnetycznego jest 23 razy większe od tego, wytwarzanego przez nasze Słońce i przewiduje się, że to właśnie ono odpowiada za rozciągnięcie pyłowej struktury na szerokość 240 miliardów kilometrów.

Struktura pyłowego dysku jest dużo bardziej skomplikowana niż początkowo przypuszczano. Jest ona bowiem znacznie bardziej rozciągnięta w jednym kierunku aniżeli w drugim, a w innym miejscu sprawia wrażenie ‘spłaszczonej’. Dziwny kształt struktury może być spowodowany ruchem znajdującej się w centrum układu gwiazdy, lub oddziaływaniem grawitacyjnym czerwonego karła, który zlokalizowany jest około 87 miliardów kilometrów od centralnej gwiazdy i tworzy razem z nią, tak powszechny we Wszechświecie, system binarny.

Pierwsze dowody na obecność pyłowego dysku wokół jakiejkolwiek gwiazdy przedstawiono dopiero w 1983 roku. Odkrycia dokonano przy użyciu należącej do NASA sondy. Dokładniejsze badania ujawniły pyłową strukturę dookoła gwiazdy Beta Pictoris. Pod koniec XX wieku, instrumenty teleskopu Hubble’a pozwoliły na sfotografowanie znacznie większej liczby takich struktur. Obecnie uważa się, że są one często spotykane we Wszechświecie. Około 40 takich struktur zostało do tej pory sfotografowanych przez teleskop Hubble’a, a kolejne generacje przyrządów naukowych powinny nam dostarczyć jeszcze więcej ich obrazów i danych na temat ich powstawania. Mogą mieć one kluczowy wpływ na formowanie się planet w młodych systemach gwiezdnych i ich dalszą ewolucję.

Obserwuj @glodniwiedzy - znajdziesz tu najciekawsze informacje ze świata.


Źródło: Phys.org