Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Dlaczego Polska domaga się odszkodowania od Niemiec?

Dlaczego Polska domaga się odszkodowania od Niemiec?

Osiemdziesiąt lat po wybuchach pierwszych niemieckich bomb zrzuconych na Polskę ich wydźwięk nagle staje się głośniejszy: Warszawa żąda miliardowych euro reparacji wojennych.

Wydaje się, że dobrzy sąsiedzi i sojusznicy w ramach NATO i Unii Europejskiej, Warszawa i Berlin, zakończyły spór wynikający z II wojny światowej.

Jednak dojście do władzy w Polsce nacjonalistycznych konserwatystów, dla których nieufność do Unii Europejskiej i Niemiec jest obiecującym tematem politycznym, zmieniło sytuację.

„Polska nie otrzymała jeszcze wystarczających odszkodowań. (…) Podczas II wojny światowej straciliśmy sześć milionów ludzi – to znacznie więcej niż inne kraje, które otrzymały znaczne odszkodowania. To niesprawiedliwe. Nie może pozostać tak, jak jest” – Prezydent polscy ministrowie. Minister Mateusz Morawiecki potwierdził to w zeszłym tygodniu.

Zginęło 20% populacji, a połowa dziedzictwa gospodarczego została zniszczona

Sprawę ponownie podniósł w 2017 roku lider konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński. Warszawa przygotowuje nowy raport, znacznie obszerniejszy od tego z 1947 r., w którym mowa była o kwocie odpowiadającej dziś 850 miliardom dolarów – twierdzi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Według polskich szacunków w latach 1939–1945 kraj stracił 20% ludności, w tym blisko 40% elity intelektualnej. Ponadto podczas konfliktu zniszczono 40% dziedzictwa gospodarczego, zwłaszcza dużej części przemysłu.

Niemcy wypłaciły odszkodowania pewnej liczbie obywateli polskich, którzy byli ofiarami prześladowań nazistowskich, w tym ocalałym z Holokaustu. Ale Polska domaga się także odszkodowania za szkody wyrządzone przez wojnę rozpętaną przez III Rzeszę.

„Wiele lat po zakończeniu wojny Niemcy nie myślały o swojej przeszłości i myślały bardziej o ochronie stabilności swojego budżetu niż o przestrzeganiu demokratycznych zasad praworządności i poszanowania praw człowieka” – oświadczyła Merkel. Mularczyka, który stoi na czele sejmowej komisji odpowiedzialnej za ustalenie wysokości odszkodowania. Według niego Polska padła ofiarą „dyskryminacji”.

READ  „Uważamy, że stopy procentowe powinny ostatecznie się ustabilizować”.

Berlin przyznaje się do swojej odpowiedzialności za okrucieństwa wojny, ale odrzuca nowe żądania odszkodowań, czy to ze strony Polski, czy Grecji.

Stanowisko rządu niemieckiego nie uległo zmianie, a kwestia niemieckich reparacji jest prawnie i politycznie zamknięta.

Ulrike Demmer, rzeczniczka Niemiec

Zdaniem Niemiec Polska w 1953 r. zrzekła się reparacji wojennych od NRD. Pod koniec II wojny światowej alianci, choć domagali się odszkodowania za szkody spowodowane blisko sześcioletnim konfliktem, starali się jednocześnie nie udusić Niemiec gospodarczo, unikając w ten sposób powtarzając błąd popełniony przez Traktat Wersalski z 1919 r.

Jak wynika z artykułu opublikowanego w czasopiśmie Poczta WschodniaJeśli budzą wątpliwości dokładne kwoty otrzymane przez Związek Radziecki i Polskę w ramach reparacji, pewnym jest, że NRD spłaciła część swoich długów. Dotknięty udział Polski przed 1953 rokiem szacuje się na od jednego miliarda do pięciu miliardów dolarów, podobnie jak dziedzictwo ziem NRD, które zostały skonfiskowane przez administrujące nią władze sowieckie i polskie pod koniec wojny.

Jeśli chodzi o Berlin, kwestia reparacji została rozstrzygnięta raz na zawsze Traktat Moskiewski Albo traktat „2+4” pomiędzy dwoma państwami niemieckimi a czterema zwycięskimi państwami – Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Związkiem Radzieckim, Wielką Brytanią i Francją. Jej podpisanie we wrześniu 1990 r. utorowało drogę do zjednoczenia Niemiec.

Porozumienie z 1953 r. zostało zakwestionowane

Jednak polscy konserwatyści sprzeciwiają się porozumieniu z 1953 r., zawartemu w czasach komunizmu, zwłaszcza że nigdzie nie można znaleźć memorandum, na mocy którego Polska zrzekła się reparacji wydanego przez Niemiecką Republikę Demokratyczną…, jak wskazano w artykule opublikowanym w recenzja. Poczta Wschodnia. Być może ze strachu przed wciągnięciem się w skomplikowaną debatę prawną wolą upierać się przy „moralnym obowiązku” Niemców.

Wydaje się, że Polacy są podzieleni w kwestii odszkodowań. Tadeusz Sjerant, świadek pierwszego niemieckiego bombardowania Wielunia 1 września 1939 r., uważa, że ​​sprawa została zamknięta, gdyż wielkie mocarstwa zdecydowały się przyznać Polsce kosztem Niemiec około 100 000 kilometrów kwadratowych na północy i zachodzie kraju , pozbawiając go jednocześnie około 175 000 kilometrów kwadratowych terytorium, na wschodzie na rzecz Związku Radzieckiego. „Będą mi wystarczać ziemie odzyskane w 1945 r.” – mówi 88-latek.

READ  Planer na dziś - CHNComp (29.03.2023)

Z kolei mieszkający w Villon historyk Tadeusz Oleinik uważa, że ​​żądanie reparacji pozostaje „moralnie uzasadnione”.

Do Rosji nie skierowano żadnego wniosku o odszkodowanie

W 1939 roku na Polskę napadł także stalinowski Związek Radziecki. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło: „Strona polska nie podnosi obecnie kwestii reparacji wojennych wobec Rosji”.